Strukturerade produkter | Front

Strukturerade produkter

Föregångare inom strukturerade produkter

Front är en av marknadens mest erfarna utvecklare av strukturerade produkter. Vi erbjuder kunderna individualiserade placeringslösningar tillsammans med många inhemska och internationella emittentbanker. Under tio år har vi genomfört lösningar i Finland motsvarande nästan en miljard euro.


DATUM 24.03.2023
NAMNFRÅGAN ISIN EMISSIONSDAG FÖRFALLODAG KÖPNOTERING
NAMNFRÅGAN Front Inflaatiosuoja Autocall 2021 ISIN XS2275903784 EMISSIONSDAG 11.06.2021 FÖRFALLODAG 10.06.2024 KÖPNOTERING 67.50 %
NAMNFRÅGAN Front Inflaatiosuoja II Autocall 2021 ISIN XS2281939335 EMISSIONSDAG 23.06.2021 FÖRFALLODAG 24.06.2024 KÖPNOTERING 62.66 %
NAMNFRÅGAN Front Eurooppa Luottokori 2 2022 ISIN XS2348173027 EMISSIONSDAG 27.04.2022 FÖRFALLODAG 05.07.2027 KÖPNOTERING 77.18 %
NAMNFRÅGAN Front Optimiajoitus Suomi 2022 ISIN XS2354903150 EMISSIONSDAG 27.04.2022 FÖRFALLODAG 20.07.2027 KÖPNOTERING 75.15 %
NAMNFRÅGAN Front Eurooppa Luottokori 3 2022 ISIN XS2372833256 EMISSIONSDAG 25.05.2022 FÖRFALLODAG 05.07.2027 KÖPNOTERING 82.71 %
NAMNFRÅGAN Front Eurooppa Luottokori 4 2022 ISIN XS2379658847 EMISSIONSDAG 08.06.2022 FÖRFALLODAG 05.07.2027 KÖPNOTERING 90.36 %
NAMNFRÅGAN Front Eurooppa Luottokori 5 2022 ISIN XS2380278965 EMISSIONSDAG 05.07.2022 FÖRFALLODAG 05.07.2027 KÖPNOTERING 93.77 %
NAMNFRÅGAN Front Eurooppa Luottokori 6 2022 ISIN XS2422045067 EMISSIONSDAG 28.09.2022 FÖRFALLODAG 05.07.2027 KÖPNOTERING 92.19 %
NAMNFRÅGAN Front Optimiajoitus Suomi 3 2022 ISIN XS2442998220 EMISSIONSDAG 07.12.2022 FÖRFALLODAG 05.01.2028 KÖPNOTERING 83.20 %
NAMNFRÅGAN Front Eurooppa Laatuyhtiöt Luottokori 1 2022 ISIN XS2354891710 EMISSIONSDAG 23.03.2022 FÖRFALLODAG 07.01.2027 KÖPNOTERING 78.76 %
NAMNFRÅGAN Front Eurooppa Luottokori 1 2022 ISIN XS2039415521 EMISSIONSDAG 23.03.2022 FÖRFALLODAG 07.01.2027 KÖPNOTERING 80.07 %
NAMNFRÅGAN Front Koronarokoteyhtiöt Autocall Kuponki 2021 ISIN XS2420201894 EMISSIONSDAG 29.12.2021 FÖRFALLODAG 11.12.2023 KÖPNOTERING 89.00 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri V Sijoituslaina ISIN XS1844094372 EMISSIONSDAG 06.07.2018 FÖRFALLODAG 15.07.2023 KÖPNOTERING 73.50 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri VI Sijoituslaina ISIN XS1879646526 EMISSIONSDAG 05.10.2018 FÖRFALLODAG 15.07.2023 KÖPNOTERING 73.56 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri VII Sijoituslaina ISIN XS1891759653 EMISSIONSDAG 02.11.2018 FÖRFALLODAG 15.01.2024 KÖPNOTERING 80.39 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD XI Sijoituslaina ISIN XS2002723315 EMISSIONSDAG 13.06.2019 FÖRFALLODAG 15.07.2024 KÖPNOTERING 75.94 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri X Sijoituslaina ISIN XS2081611647 EMISSIONSDAG 11.12.2019 FÖRFALLODAG 15.01.2025 KÖPNOTERING 73.12 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri XI Sijoituslaina ISIN XS2132866091 EMISSIONSDAG 27.03.2020 FÖRFALLODAG 15.01.2025 KÖPNOTERING 84.62 %
NAMNFRÅGAN Front Tseen IV - Optimiajoitus HEX25 Sijoituslaina ISIN XS2178494204 EMISSIONSDAG 29.06.2020 FÖRFALLODAG 15.07.2025 KÖPNOTERING 97.49 %
NAMNFRÅGAN Front Tietoturva Autocall Kuponki 2021 ISIN XS2364987607 EMISSIONSDAG 27.10.2021 FÖRFALLODAG 27.10.2023 KÖPNOTERING 30.27 %
NAMNFRÅGAN Front Pohjoismaat Booster Sijoituslaina ISIN CH0539862232 EMISSIONSDAG 06.05.2020 FÖRFALLODAG 06.05.2025 KÖPNOTERING 168.90 %
NAMNFRÅGAN Front Osinkoyhtiöt Booster Sijoituslaina ISIN CH0539864006 EMISSIONSDAG 19.05.2020 FÖRFALLODAG 19.05.2025 KÖPNOTERING 99.63 %
NAMNFRÅGAN Front Teräsyhtiöt Autocall 2021 ISIN CH0599562045 EMISSIONSDAG 21.04.2021 FÖRFALLODAG 21.04.2026 KÖPNOTERING 67.72 %
NAMNFRÅGAN Front Pääomaturvattu HY-rahastokori 2023 ISIN CH1246019595 EMISSIONSDAG 08.03.2023 FÖRFALLODAG 08.03.2028 KÖPNOTERING 97.73 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD X Sijoituslaina ISIN XS1937050497 EMISSIONSDAG 08.02.2019 FÖRFALLODAG 09.01.2024 KÖPNOTERING 93.22 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri VIII Sijoituslaina ISIN XS2010452741 EMISSIONSDAG 13.09.2019 FÖRFALLODAG 09.07.2024 KÖPNOTERING 76.67 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri IX SEK Sijoituslaina ISIN XS2043056501 EMISSIONSDAG 12.11.2019 FÖRFALLODAG 20.01.2027 KÖPNOTERING 48.83 %
NAMNFRÅGAN Front Lääkeyhtiöt Booster ISIN XS2175916605 EMISSIONSDAG 23.09.2020 FÖRFALLODAG 23.09.2025 KÖPNOTERING 92.08 %
NAMNFRÅGAN Front Robotiikka ja Automaatio Booster ISIN XS2175889877 EMISSIONSDAG 21.10.2020 FÖRFALLODAG 21.10.2025 KÖPNOTERING 101.35 %
NAMNFRÅGAN Front Lääkeyhtiöt Booster USD ISIN XS2175766281 EMISSIONSDAG 30.10.2020 FÖRFALLODAG 30.10.2025 KÖPNOTERING 104.77 %
NAMNFRÅGAN Front Robotiikka ja Automaatio Booster II ISIN XS2175798565 EMISSIONSDAG 18.11.2020 FÖRFALLODAG 18.11.2025 KÖPNOTERING 95.69 %
NAMNFRÅGAN Front Osinkoyhtiöt II Booster Sijoituslaina ISIN XS2236166232 EMISSIONSDAG 05.01.2021 FÖRFALLODAG 05.01.2026 KÖPNOTERING 76.41 %
NAMNFRÅGAN Front Some-yhtiöt Autocall 2021 Sijoituslaina ISIN XS2313945839 EMISSIONSDAG 07.07.2021 FÖRFALLODAG 08.07.2024 KÖPNOTERING 12.37 %
NAMNFRÅGAN Front Suomi Autocall II Puskuri 2021 USD ISIN XS2313904992 EMISSIONSDAG 14.07.2021 FÖRFALLODAG 14.07.2026 KÖPNOTERING 90.23 %
NAMNFRÅGAN Front Nokia ja Nordea Autocall 2021 Sijoituslaina ISIN XS2313735198 EMISSIONSDAG 25.08.2021 FÖRFALLODAG 26.08.2024 KÖPNOTERING 96.59 %
NAMNFRÅGAN Front Suomi Autocall Puskuri II 2021 ISIN XS2347982196 EMISSIONSDAG 15.09.2021 FÖRFALLODAG 16.09.2024 KÖPNOTERING 71.66 %
NAMNFRÅGAN Front Kiina Teknologia Booster USD 2021 ISIN XS2347998606 EMISSIONSDAG 01.10.2021 FÖRFALLODAG 02.04.2027 KÖPNOTERING 47.50 %
NAMNFRÅGAN Suomi Laatuyhtiöt Autocall 2021 ISIN XS2379030641 EMISSIONSDAG 03.11.2021 FÖRFALLODAG 04.11.2024 KÖPNOTERING 82.19 %
NAMNFRÅGAN Front Uusiutuva Energia Autocall Kuponki 2021 ISIN XS2378994409 EMISSIONSDAG 24.11.2021 FÖRFALLODAG 25.11.2024 KÖPNOTERING 26.82 %
NAMNFRÅGAN Front Kesko & Neste Autocall 2022 ISIN FI4000386537 EMISSIONSDAG 11.02.2022 FÖRFALLODAG 09.03.2025 KÖPNOTERING 66.12 %
NAMNFRÅGAN Front Koronahyötyjät Autocall Kuponki 2022 ISIN XS2436281054 EMISSIONSDAG 02.03.2022 FÖRFALLODAG 03.03.2025 KÖPNOTERING 79.73 %
NAMNFRÅGAN Front Suomi-yhtiöt Autocall Kuponki 2023 ISIN XS2558176124 EMISSIONSDAG 15.02.2023 FÖRFALLODAG 15.02.2028 KÖPNOTERING 89.49 %
NAMNFRÅGAN Front Lääkeyhtiöt Booster II ISIN XS2175865000 EMISSIONSDAG 07.10.2020 FÖRFALLODAG 07.10.2025 KÖPNOTERING 114.88 %

”Med hjälp av strukturerade produkter kan vi svara mot även krävande behov hos kunderna och snabbt utnyttja exceptionella avkastningsmöjligheter som beror på tillfälliga störningar på marknaden. I regel erbjuds produkter som skräddarsytts för ankarplacerare till en större grupp av placerare. Våra kunder uppskattar vår reaktionshastighet, våra individuella produktlösningar, nya idéer samt vår marknadslyhördhet.”

Kaarle Harju

Kundkapitalförvaltare, anknytet ombud, styrelsemedlem, partner

* Köpnoteringen är ett indikativt, icke-bindande Dagens Pris. Dagens Pris uppdateras normalt kl. 13.00 varje bankdag, förutsatt att Front Capital Ab innan den tidpunkten erhållit all nödvändig information från olika marknadsaktörer. Det förverkligade eftermarknadspriset överenskoms och bekräftas alltid skilt med kunden antingen skriftligen eller per telefon. Eftermarknadshandelns transaktionsavgift är 2 % (ingår i det indikativa Dagens pris).