Strukturerade produkter

Föregångare inom strukturerade produkter

Front är en av marknadens mest erfarna utvecklare av strukturerade produkter. Vi erbjuder kunderna individualiserade placeringslösningar tillsammans med många inhemska och internationella emittentbanker. Under tio år har vi genomfört lösningar i Finland motsvarande nästan en miljard euro.


DATUM 30.11.2020
NAMNFRÅGAN ISIN EMISSIONSDAG FÖRFALLODAG KÖPNOTERING
NAMNFRÅGAN Front Segin USD Sijoituslaina ISIN XS1266597506 EMISSIONSDAG 29.12.2015 FÖRFALLODAG 15.01.2021 KÖPNOTERING 96.84 %
NAMNFRÅGAN Front Pohjoismaat Luottokori II 2021 ISIN XS1060174254 EMISSIONSDAG 27.05.2014 FÖRFALLODAG 09.07.2021 KÖPNOTERING 94.20 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri IV NOK Sijoituslaina ISIN XS1265883303 EMISSIONSDAG 28.10.2015 FÖRFALLODAG 20.01.2021 KÖPNOTERING 77.05 %
NAMNFRÅGAN Front Rubicon VII NOK Sijoituslaina ISIN XS1266717179 EMISSIONSDAG 01.12.2015 FÖRFALLODAG 15.01.2021 KÖPNOTERING 51.62 %
NAMNFRÅGAN Front Suomi Rescue Sijoituslaina ISIN DE000CZ44M92 EMISSIONSDAG 22.12.2015 FÖRFALLODAG 30.12.2020 KÖPNOTERING 60.49 €
NAMNFRÅGAN Front Pohjoismaat Luottokori 2021 ISIN XS1047119364 EMISSIONSDAG 22.04.2014 FÖRFALLODAG 09.07.2021 KÖPNOTERING 95.22 %
NAMNFRÅGAN Front Ceti Luottokori ISIN XS1037606073 EMISSIONSDAG 27.05.2014 FÖRFALLODAG 21.07.2021 KÖPNOTERING 97.95 %
NAMNFRÅGAN Front Zeta USD III Sijoituslaina ISIN XS1629681575 EMISSIONSDAG 06.07.2017 FÖRFALLODAG 15.07.2022 KÖPNOTERING 108.62 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD III Sijoituslaina ISIN XS1678626323 EMISSIONSDAG 28.09.2017 FÖRFALLODAG 11.07.2022 KÖPNOTERING 83.41 %
NAMNFRÅGAN Front Propus Pankki ISIN CH0340814075 EMISSIONSDAG 16.12.2016 FÖRFALLODAG 16.12.2021 KÖPNOTERING 73.31 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD IV Sijoituslaina ISIN XS1773692170 EMISSIONSDAG 02.03.2018 FÖRFALLODAG 15.01.2023 KÖPNOTERING 86.38 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri V Sijoituslaina ISIN XS1844094372 EMISSIONSDAG 06.07.2018 FÖRFALLODAG 15.07.2023 KÖPNOTERING 61.24 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri VI Sijoituslaina ISIN XS1879646526 EMISSIONSDAG 05.10.2018 FÖRFALLODAG 15.07.2023 KÖPNOTERING 59.17 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri VII Sijoituslaina ISIN XS1891759653 EMISSIONSDAG 02.11.2018 FÖRFALLODAG 15.01.2024 KÖPNOTERING 71.11 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD VIII Sijoituslaina ISIN XS1894572434 EMISSIONSDAG 07.11.2018 FÖRFALLODAG 09.01.2024 KÖPNOTERING 69.53 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XV Suomi Sijoituslaina ISIN XS1907405523 EMISSIONSDAG 05.02.2019 FÖRFALLODAG 05.02.2024 KÖPNOTERING 103.35 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD X Sijoituslaina ISIN XS1937050497 EMISSIONSDAG 08.02.2019 FÖRFALLODAG 09.01.2024 KÖPNOTERING 95.08 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XVII Suomi Sijoituslaina ISIN XS1931800434 EMISSIONSDAG 15.03.2019 FÖRFALLODAG 15.03.2024 KÖPNOTERING 86.76 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XVIII Suomi Sijoituslaina ISIN XS1931874710 EMISSIONSDAG 13.03.2019 FÖRFALLODAG 13.03.2024 KÖPNOTERING 89.21 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD XI Sijoituslaina ISIN XS2002723315 EMISSIONSDAG 13.06.2019 FÖRFALLODAG 15.07.2024 KÖPNOTERING 81.69 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri VIII Sijoituslaina ISIN XS2010452741 EMISSIONSDAG 13.09.2019 FÖRFALLODAG 09.07.2024 KÖPNOTERING 77.82 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri IX SEK Sijoituslaina ISIN XS2043056501 EMISSIONSDAG 12.11.2019 FÖRFALLODAG 20.01.2027 KÖPNOTERING 68.36 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri X Sijoituslaina ISIN XS2081611647 EMISSIONSDAG 11.12.2019 FÖRFALLODAG 15.01.2025 KÖPNOTERING 74.74 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri XI Sijoituslaina ISIN XS2132866091 EMISSIONSDAG 27.03.2020 FÖRFALLODAG 15.01.2025 KÖPNOTERING 101.84 %
NAMNFRÅGAN Front Tseen IV - Optimiajoitus HEX25 Sijoituslaina ISIN XS2178494204 EMISSIONSDAG 29.06.2020 FÖRFALLODAG 15.07.2025 KÖPNOTERING 98.47 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XXI Öljy-yhtiöt Sijoituslaina ISIN XS2174679691 EMISSIONSDAG 17.07.2020 FÖRFALLODAG 17.07.2025 KÖPNOTERING 85.16 %
NAMNFRÅGAN Front Lääkeyhtiöt Booster ISIN XS2175916605 EMISSIONSDAG 23.09.2020 FÖRFALLODAG 23.09.2025 KÖPNOTERING 86.11 %
NAMNFRÅGAN Front Lääkeyhtiöt Booster II ISIN XS2175865000 EMISSIONSDAG 07.10.2020 FÖRFALLODAG 07.10.2025 KÖPNOTERING 90.63 %
NAMNFRÅGAN Front Robotiikka ja Automaatio Booster ISIN XS2175889877 EMISSIONSDAG 21.10.2020 FÖRFALLODAG 21.10.2025 KÖPNOTERING 94.67 %
NAMNFRÅGAN Front Lääkeyhtiöt Booster USD ISIN XS2175766281 EMISSIONSDAG 30.10.2020 FÖRFALLODAG 30.10.2025 KÖPNOTERING 96.25 %
NAMNFRÅGAN Front Robotiikka ja Automaatio Booster II ISIN XS2175798565 EMISSIONSDAG 18.11.2020 FÖRFALLODAG 18.11.2025 KÖPNOTERING 94.44 %
NAMNFRÅGAN Front Merak Pankki III Rescue Sijoituslaina ISIN DE000CZ44NX1 EMISSIONSDAG 17.03.2016 FÖRFALLODAG 18.03.2021 KÖPNOTERING 0.00 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XIII Suomi Sijoituslaina ISIN CH0411239889 EMISSIONSDAG 10.05.2018 FÖRFALLODAG 10.05.2023 KÖPNOTERING 93.60 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XIV Suomi Sijoituslaina ISIN CH0416714894 EMISSIONSDAG 31.05.2018 FÖRFALLODAG 31.05.2023 KÖPNOTERING 94.28 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon X Eurooppa Sijoituslaina ISIN CH0344130791 EMISSIONSDAG 10.03.2017 FÖRFALLODAG 10.03.2022 KÖPNOTERING 22.70 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XI Suomi Sijoituslaina ISIN CH0384863673 EMISSIONSDAG 03.11.2017 FÖRFALLODAG 03.11.2022 KÖPNOTERING 56.64 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XII Suomi Sijoituslaina ISIN CH0384863814 EMISSIONSDAG 07.11.2017 FÖRFALLODAG 07.11.2022 KÖPNOTERING 60.65 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XX Pankki Sijoituslaina ISIN CH0535739186 EMISSIONSDAG 13.04.2020 FÖRFALLODAG 14.04.2025 KÖPNOTERING 102.84 %
NAMNFRÅGAN Front Pohjoismaat Booster Sijoituslaina ISIN CH0539862232 EMISSIONSDAG 06.05.2020 FÖRFALLODAG 06.05.2025 KÖPNOTERING 119.03 %
NAMNFRÅGAN Front Osinkoyhtiöt Booster Sijoituslaina ISIN CH0539864006 EMISSIONSDAG 19.05.2020 FÖRFALLODAG 19.05.2025 KÖPNOTERING 88.17 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XIX Suomi Sijoituslaina ISIN CH0521180643 EMISSIONSDAG 07.02.2020 FÖRFALLODAG 07.02.2025 KÖPNOTERING 79.40 %
NAMNFRÅGAN Front Kiina Sijoituswarrantti ISIN DE000CZ44M01 EMISSIONSDAG 30.11.2015 FÖRFALLODAG 30.11.2020 KÖPNOTERING 102.90 €

”Med hjälp av strukturerade produkter kan vi svara mot även krävande behov hos kunderna och snabbt utnyttja exceptionella avkastningsmöjligheter som beror på tillfälliga störningar på marknaden. I regel erbjuds produkter som skräddarsytts för ankarplacerare till en större grupp av placerare. Våra kunder uppskattar vår reaktionshastighet, våra individuella produktlösningar, nya idéer samt vår marknadslyhördhet.”

Kaarle Harju

Kundkapitalförvaltare, anknytet ombud, styrelsemedlem, partner

* Köpnoteringen är ett indikativt, icke-bindande Dagens Pris. Dagens Pris uppdateras normalt kl. 13.00 varje bankdag, förutsatt att Front Capital Ab innan den tidpunkten erhållit all nödvändig information från olika marknadsaktörer. Det förverkligade eftermarknadspriset överenskoms och bekräftas alltid skilt med kunden antingen skriftligen eller per telefon. Eftermarknadshandelns transaktionsavgift är 2 % (ingår i det indikativa Dagens pris).