Strukturerade produkter | Front

Strukturerade produkter

Föregångare inom strukturerade produkter

Front är en av marknadens mest erfarna utvecklare av strukturerade produkter. Vi erbjuder kunderna individualiserade placeringslösningar tillsammans med många inhemska och internationella emittentbanker. Under tio år har vi genomfört lösningar i Finland motsvarande nästan en miljard euro.


DATUM 22.09.2021
NAMNFRÅGAN ISIN EMISSIONSDAG FÖRFALLODAG KÖPNOTERING
NAMNFRÅGAN Front Inflaatiosuoja Autocall 2021 ISIN XS2275903784 EMISSIONSDAG 11.06.2021 FÖRFALLODAG 10.06.2024 KÖPNOTERING 82.72 %
NAMNFRÅGAN Front Inflaatiosuoja II Autocall 2021 ISIN XS2281939335 EMISSIONSDAG 23.06.2021 FÖRFALLODAG 24.06.2024 KÖPNOTERING 78.54 %
NAMNFRÅGAN Front Zeta USD III Sijoituslaina ISIN XS1629681575 EMISSIONSDAG 06.07.2017 FÖRFALLODAG 15.07.2022 KÖPNOTERING 131.28 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD IV Sijoituslaina ISIN XS1773692170 EMISSIONSDAG 02.03.2018 FÖRFALLODAG 15.01.2023 KÖPNOTERING 96.57 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri X Sijoituslaina ISIN XS2081611647 EMISSIONSDAG 11.12.2019 FÖRFALLODAG 15.01.2025 KÖPNOTERING 89.05 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri XI Sijoituslaina ISIN XS2132866091 EMISSIONSDAG 27.03.2020 FÖRFALLODAG 15.01.2025 KÖPNOTERING 114.23 %
NAMNFRÅGAN Front Tseen IV - Optimiajoitus HEX25 Sijoituslaina ISIN XS2178494204 EMISSIONSDAG 29.06.2020 FÖRFALLODAG 15.07.2025 KÖPNOTERING 124.08 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri V Sijoituslaina ISIN XS1844094372 EMISSIONSDAG 06.07.2018 FÖRFALLODAG 15.07.2023 KÖPNOTERING 80.33 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri VI Sijoituslaina ISIN XS1879646526 EMISSIONSDAG 05.10.2018 FÖRFALLODAG 15.07.2023 KÖPNOTERING 78.76 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri VII Sijoituslaina ISIN XS1891759653 EMISSIONSDAG 02.11.2018 FÖRFALLODAG 15.01.2024 KÖPNOTERING 88.66 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD XI Sijoituslaina ISIN XS2002723315 EMISSIONSDAG 13.06.2019 FÖRFALLODAG 15.07.2024 KÖPNOTERING 92.92 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XI Suomi Sijoituslaina ISIN CH0384863673 EMISSIONSDAG 03.11.2017 FÖRFALLODAG 03.11.2022 KÖPNOTERING 158.53 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon XIII Suomi Sijoituslaina ISIN CH0411239889 EMISSIONSDAG 10.05.2018 FÖRFALLODAG 10.05.2023 KÖPNOTERING 161.77 %
NAMNFRÅGAN Front Pohjoismaat Booster Sijoituslaina ISIN CH0539862232 EMISSIONSDAG 06.05.2020 FÖRFALLODAG 06.05.2025 KÖPNOTERING 164.43 %
NAMNFRÅGAN Front Osinkoyhtiöt Booster Sijoituslaina ISIN CH0539864006 EMISSIONSDAG 19.05.2020 FÖRFALLODAG 19.05.2025 KÖPNOTERING 127.06 %
NAMNFRÅGAN Front Teräsyhtiöt Autocall 2021 ISIN CH0599562045 EMISSIONSDAG 21.04.2021 FÖRFALLODAG 21.04.2026 KÖPNOTERING 86.10 %
NAMNFRÅGAN Front Propus Pankki ISIN CH0340814075 EMISSIONSDAG 16.12.2016 FÖRFALLODAG 16.12.2021 KÖPNOTERING 112.25 %
NAMNFRÅGAN Front Epsilon X Eurooppa Sijoituslaina ISIN CH0344130791 EMISSIONSDAG 10.03.2017 FÖRFALLODAG 10.03.2022 KÖPNOTERING 76.96 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD VIII Sijoituslaina ISIN XS1894572434 EMISSIONSDAG 07.11.2018 FÖRFALLODAG 09.01.2024 KÖPNOTERING 87.66 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD X Sijoituslaina ISIN XS1937050497 EMISSIONSDAG 08.02.2019 FÖRFALLODAG 09.01.2024 KÖPNOTERING 101.33 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri VIII Sijoituslaina ISIN XS2010452741 EMISSIONSDAG 13.09.2019 FÖRFALLODAG 09.07.2024 KÖPNOTERING 94.79 %
NAMNFRÅGAN Front Kajam Puskuri IX SEK Sijoituslaina ISIN XS2043056501 EMISSIONSDAG 12.11.2019 FÖRFALLODAG 20.01.2027 KÖPNOTERING 76.54 %
NAMNFRÅGAN Front Lääkeyhtiöt Booster ISIN XS2175916605 EMISSIONSDAG 23.09.2020 FÖRFALLODAG 23.09.2025 KÖPNOTERING 88.37 %
NAMNFRÅGAN Front Lääkeyhtiöt Booster II ISIN XS2175865000 EMISSIONSDAG 07.10.2020 FÖRFALLODAG 07.10.2025 KÖPNOTERING 91.97 %
NAMNFRÅGAN Front Robotiikka ja Automaatio Booster ISIN XS2175889877 EMISSIONSDAG 21.10.2020 FÖRFALLODAG 21.10.2025 KÖPNOTERING 106.20 %
NAMNFRÅGAN Front Lääkeyhtiöt Booster USD ISIN XS2175766281 EMISSIONSDAG 30.10.2020 FÖRFALLODAG 30.10.2025 KÖPNOTERING 95.45 %
NAMNFRÅGAN Front Suomi Autocall Puskuri II 2021 ISIN XS2347982196 EMISSIONSDAG 15.09.2021 FÖRFALLODAG 16.09.2024 KÖPNOTERING 92.71 %
NAMNFRÅGAN Front Öljy-yhtiöt Kuponki 2021 Sijoituslaina ISIN XS2235881153 EMISSIONSDAG 10.02.2021 FÖRFALLODAG 21.02.2024 KÖPNOTERING 103.16 %
NAMNFRÅGAN Front Robotiikka ja Automaatio Booster II ISIN XS2175798565 EMISSIONSDAG 18.11.2020 FÖRFALLODAG 18.11.2025 KÖPNOTERING 100.61 %
NAMNFRÅGAN Front Osinkoyhtiöt II Booster Sijoituslaina ISIN XS2236166232 EMISSIONSDAG 05.01.2021 FÖRFALLODAG 05.01.2026 KÖPNOTERING 101.85 %
NAMNFRÅGAN Front Pankit Kuponki 2021 Sijoituslaina ISIN XS2277968801 EMISSIONSDAG 03.03.2021 FÖRFALLODAG 04.03.2024 KÖPNOTERING 102.15 %
NAMNFRÅGAN Front Some-yhtiöt Autocall 2021 Sijoituslaina ISIN XS2313945839 EMISSIONSDAG 07.07.2021 FÖRFALLODAG 08.07.2024 KÖPNOTERING 94.03 %
NAMNFRÅGAN Front Suomi Autocall II Puskuri 2021 USD ISIN XS2313904992 EMISSIONSDAG 14.07.2021 FÖRFALLODAG 14.07.2026 KÖPNOTERING 96.48 %
NAMNFRÅGAN Front Nokia ja Nordea Autocall 2021 Sijoituslaina ISIN XS2313735198 EMISSIONSDAG 25.08.2021 FÖRFALLODAG 26.08.2024 KÖPNOTERING 92.64 %
NAMNFRÅGAN Front Orionis Puskuri USD III Sijoituslaina ISIN XS1678626323 EMISSIONSDAG 28.09.2017 FÖRFALLODAG 11.07.2022 KÖPNOTERING 84.92 %

”Med hjälp av strukturerade produkter kan vi svara mot även krävande behov hos kunderna och snabbt utnyttja exceptionella avkastningsmöjligheter som beror på tillfälliga störningar på marknaden. I regel erbjuds produkter som skräddarsytts för ankarplacerare till en större grupp av placerare. Våra kunder uppskattar vår reaktionshastighet, våra individuella produktlösningar, nya idéer samt vår marknadslyhördhet.”

Kaarle Harju

Kundkapitalförvaltare, anknytet ombud, styrelsemedlem, partner

* Köpnoteringen är ett indikativt, icke-bindande Dagens Pris. Dagens Pris uppdateras normalt kl. 13.00 varje bankdag, förutsatt att Front Capital Ab innan den tidpunkten erhållit all nödvändig information från olika marknadsaktörer. Det förverkligade eftermarknadspriset överenskoms och bekräftas alltid skilt med kunden antingen skriftligen eller per telefon. Eftermarknadshandelns transaktionsavgift är 2 % (ingår i det indikativa Dagens pris).