Issue | Front

Front Kajam Puskuri XI Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS2132866091
Emittent: Danske Bank
Emissionsdag: 27.03.2020
Förfallodag: 15.01.2025
Valuta : EUR
Kredithändelser: 4
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 91.87 %

Historiska värderingar

  • Front Kajam Puskuri XI Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • ITRX XOVER CDSI S32 5Y Corp
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
09.01.2021 14.55 %
09.01.2022 14.55 %
09.01.2023 14.55 %
09.01.2024
09.01.2025

Kredithändelser

Företaget Datum
Matala Finance PLC 08/2020
HEMA Bondco I B.V. 08/2020
Selecta Group B.V. 10/2020
Europcar Mobility Group S.A. 12/2020

Dokument

Final terms.pdf