Issue | Front

Front Suomi Autocall Puskuri II 2021

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS2347982196
Emittent: SGA Societe Generale Acceptance
Emissionsdag: 15.09.2021
Förfallodag: 16.09.2024
Valuta : EUR
Köpnotering*:* Indikativt värde 77.51 %

Historiska värderingar

  • Front Suomi Autocall Puskuri II 2021
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Neste Oyj
  • Nokia Oyj
  • Wärtsilä Oyj
Datum Neste Oyj Nokia Oyj Wärtsilä Oyj %
Startvärden
08.09.2021 54.38 5.05 11.67
54.38 5.05 11.67
Slutvärden
08.03.2022 34.11 4.32 9.3 14.4
08.09.2022 47.17 5.01 7.94 14.4
08.03.2023
08.09.2023
08.03.2024
09.09.2024
Förändring sedan start 27.01.2023 45.61 4.39 9.07
    -16.13 % -13.02 % -22.25 %

Dokument

Lopulliset ehdot.pdf