Issue | Front

Front Kajam Puskuri VIII Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS2010452741
Emittent: SEB Skandinaviska Enskilda Banken
Emissionsdag: 13.09.2019
Förfallodag: 09.07.2024
Valuta : EUR
Kredithändelser: 5
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 78.14 %

Historiska värderingar

  • Front Kajam Puskuri VIII Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • ITRX XOVER CDSI S31 5Y Corp
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
09.07.2020 8.5 %
09.07.2021 8.5 %
09.07.2022 8.5 %
09.07.2023
09.07.2024

Kredithändelser

Företaget Datum
Thomas Cook Group Plc 09/2019
Matala Finance PLC 08/2020
HEMA Bondco I B.V. 08/2020
Pizzaexpress Financing 1 PLC 09/2020
Selecta Group B.V. 10/2020

Dokument

Final terms.pdf