Issue | Front

Front Eurooppa Luottokori 4 2022

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS2379658847
Emittent: BNP Paribas
Emissionsdag: 08.06.2022
Förfallodag: 05.07.2027
Valuta : EUR
Kredithändelser:
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 99.35 %

Historiska värderingar

  • Front Eurooppa Luottokori 4 2022
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • iTraxx Crossover S37
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
05.07.2023
05.07.2024
05.07.2025
05.07.2026
05.07.2027

Dokument

Final terms_XS2379658847.pdf