Issue | Front

Front Inflaatiosuoja II Autocall 2021

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS2281939335
Emittent: BNP Paribas
Emissionsdag: 23.06.2021
Förfallodag: 24.06.2024
Valuta : EUR
Köpnotering*:* Indikativt värde 66 %

Historiska värderingar

  • Front Inflaatiosuoja II Autocall 2021
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Amazon.com Inc
  • Chevron Corp
  • The Coca-Cola Company
  • Unilever PLC
Datum Amazon.com Inc Chevron Corp The Coca-Cola Company Unilever PLC %
Startvärden
16.06.2021 170.76 109.67 54.67 43.47
170.76 109.67 54.67 43.47
Slutvärden
16.12.2021 168.87 116.64 58.65 39.83 13.4
16.06.2022 103.66 155.48 59.07 35.54 13.4
16.12.2022 87.86 168.72 62.75 41.41 13.4
16.06.2023
18.12.2023
17.06.2024
Förändring sedan start 27.01.2023 102.24 179.45 60.49 40.21
    -40.13 % 63.63 % 10.65 % -7.5 %

Dokument

Final terms_XS2281939335.pdf