Issue | Front

Front Eurooppa Luottokori 3 2022

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS2372833256
Emittent: BNP Paribas
Emissionsdag: 25.05.2022
Förfallodag: 05.07.2027
Valuta : EUR
Kredithändelser:
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 91.16 %

Historiska värderingar

  • Front Eurooppa Luottokori 3 2022
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • ITRX XOVER CDSI S37 5Y Corp
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
05.07.2023
05.07.2024
05.07.2025
05.07.2026
05.07.2027

Dokument

Final terms_XS2372833256_final.pdf