Kapitalförvaltning

Aktiv kapitalförvaltning med passiva och kostnadseffektiva ETF-fonder

Vi är en ställnigstagande och visionär kapitalförvaltare. De placeringsportföljer som vi förvaltar speglar den föränderliga marknadsomgivningen. Vi bygger upp portföljerna med effektiva och förmånliga ETF-fonder (Exchange Traded Fund, börsnoterad fond).

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av kapitalförvaltningsfonder med olika avkastnings- och riskprofiler. Vi diversifierar placeringarna i fonderna globalt i olika egendomsslag. I den individuella kapitalförvaltningen skapar vi en lämplig placeringsportfölj utgående från din livssituation och dina målsättningar.

Din personliga kapitalförvaltare och kapitalförvaltningsteamet är alltid tillgängliga för dig.

Vårt rättesnöre är ett långsiktigt portföljförvaltningsarbete där kundens intressen och målsättningar tillgodoses. Vi är inte ute efter snabba vinster. Vår målsättning är att bygga hållbara kundförhållanden som möjliggör samarbete även över flera generationer.