Kapitalförvaltning | Front

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning behöver inte vara komplicerat

Vår målsättning är att göra kapitalförvaltning lättförståeligt, enkelt och kostnadseffektivt. Vi vill erbjuda en placeringshelhet som är lämplig för din livssituation och dina målsättningar.

Vi använder i huvudsak ETF-fonder för konstruktion av placeringsportföljen. ETF-fonder har kraftigt ökat i popularitet globalt speciellt bland institutionella investerare.

ETF-instrument möjliggör global diversifiering av portföljen till aktie- och räntemarknaderna på en måttlig kostnadsnivå. Vi är en fullständigt obunden aktör – vi använder inte egna fonder eller andra motstavarande produkter för att bygga mandatportföljer. Däremot använder vi oss av ETF-instrument som erbjuds av välkända externa kapitalförvaltningsbolag, bl.a. BlackRock, Deutsche Bank, Lyxor och Amundi.