Issue | Front

Front Suomi Autocall II Puskuri 2021 USD

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS2313904992
Emittent: SGA Societe Generale Acceptance
Emissionsdag: 14.07.2021
Förfallodag: 14.07.2026
Valuta : USD
Köpnotering*:* Indikativt värde 92.29 %

Historiska värderingar

  • Front Suomi Autocall II Puskuri 2021 USD
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Neste Oyj
  • Nokia Oyj
  • Sampo Oyj
  • EUR/USD
Datum Neste Oyj Nokia Oyj Sampo Oyj %
Startvärden
07.07.2021 51.66 4.61 40.05
51.66 4.61 40.05
Slutvärden
07.10.2021 47.63 5.03 44.66 12.89
07.01.2022 44.82 5.42 44.89 12.89
07.04.2022 40.53 4.98 45.72 12.89
07.07.2022 44.23 4.55 41.91 12.89
07.10.2022 44.89 4.53 44.28 12.89
09.01.2023 44.92 4.61 49.08 12.89
11.04.2023
07.07.2023
09.10.2023
08.01.2024
08.04.2024
08.07.2024
07.10.2024
07.01.2025
07.04.2025
07.07.2025
07.10.2025
07.01.2026
07.04.2026
07.07.2026
Förändring sedan start 27.01.2023 45.61 4.39 48.12
    -11.71 % -4.67 % 20.15 %

Dokument

Final terms_XS2313904992.pdf