Issue | Front

Front Kesko & Neste Autocall 2022

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: FI4000386537
Emittent: Nordea Bank Oyj
Emissionsdag: 11.02.2022
Förfallodag: 09.03.2025
Valuta : EUR
Köpnotering*:* Indikativt värde 79.31 %

Historiska värderingar

  • Front Kesko & Neste Autocall 2022
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Kesko Oyj
  • Neste Oyj
Datum Kesko Oyj Neste Oyj
Startvärden
04.02.2022 27.22 38.82
27.22 38.82
Slutvärden
04.05.2022 24.04 43.43
04.08.2022 23.67 48.84
04.11.2022 20.65 45.47
06.02.2023
04.05.2023
04.08.2023
06.11.2023
05.02.2024
06.05.2024
05.08.2024
04.11.2024
04.02.2025
Förändring sedan start 27.01.2023 21.82 45.61
    -19.84 % 17.49 %

Dokument

Final Terms _FI4000386537.pdf