Nytt ränteplacerande | Front

Nytt ränteplacerande

Nytt ränteplacerande

Alternativt ränteplacerande lämpar sig för placerare som vill ha välavkastande ränteplaceringar i sin placeringsportfölj. Finansieringar utanför bankerna är en ny förmögenhetsklass där man kan placera i samma finansieringsobjekt som bankerna traditionellt har finansierat ur sin egen balansräkning.

Placeringsalternativen kan vara till exempel företags kundfordringar, onoterade små och medelstora företags skuldebrev eller till exempel konsumtionsfinansering till hushåll via marknadsplatser för person-till-person-lån.

Vad eftersträvar vi med alternativa ränteplaceringar?

Hög avkastning
Ränta på ränta
Begränsad förlustrisk
Bra diversifiering

Varför alternativa ränteplaceringar?

Avkastningen på traditionella, så kallade marknadsmässiga ränteplaceringar är exceptionellt låg och kommer fortsättningsvis att vara låg ännu länge. Front har därför erbjudit sina placerare alternativa ränteplaceringar i flera års tid, och vi har ofta själva placerat på samma villkor som våra kunder i dessa intressanta objekt. Våra erfarenheter har varit goda – placerarens intäkter har varit lockande och avsevärt bättre än för traditionella ränteplaceringar. Tanken med finansiering utanför bankerna kan sammanfattas enligt följande: målet är att förmedla finansiering från sådana med överskott till sådana med underskott på så sätt att kapitalresurserna används så effektivt och lönsamt som möjligt. Vi genomför denna vision tillsammans med våra placerare och samarbetspartner.

”Den snabbt växande finansieringen utanför bankerna har avsevärt ökat placerarnas möjligheter. Vi tror att detta finansieringsbehov kommer att öka och därmed mångdubbla placeringsmöjligheterna under de närmaste åren. Vi har tillsammans med olika samarbetspartner byggt upp en helt ny tjänstehelhet inom kapitalförvaltning för alternativ med skuldplacering. Via oss kan våra kunder placera direkt i de flesta objekten eller de placerings- och tjänstehelheter som Front sköter och administrerar.”

Pekka Rikala

Verkställande direktor Front Group Ab och Front Capital Ab, styrelsemedlem, partner

Vill du ta del av förändringen?

Front har reagerat snabbt på den förändrade placeringsmiljön genom att erbjuda kunderna en ny slags förmögenhetsklass. Vare sig vi talar om person-till-person-lån, konsumentfinansiering, projektfinansiering för företag eller finansiering av kundfordringar förutsätter vi att placeringen eller den underliggande korgen är väldiversifierad. Om vi avviker från detta förutsätter vi trovärdiga säkerheter, till exempel för fastighetsutvecklingsobjekt.