Modig placeringsfond | Front

Modig placeringsfond

En kapitalförvaltningslösning för placerare med rejäl risktålighet

Front Modig är en aktiv och ställningstagande placeringsfond vars mål är att nå så god avkastning som möjligt på lång sikt genom att sprida tillgångarna effektivt inom de ramar som lagen om placeringsfonder och fondens stadgar ställer upp. Fonden placerar globalt i olika tillgångsklasser i huvudsak med så kallade ETF-produkter. Fonden lämpar sig för placerare med en lång placeringshorisont (minst fem år) och hög risktålighet.

Historiska värderingar

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

Egendomsslagens Avkastningsallokation

Avkastning och Risk

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354063 FI4000354071 FI4000354089 FI4000354097
NAV 107.72 106.47 108.79 105.7
1 dag -0 % -0.01 % -0 % -0.01 %
1 vecka -0.16 % -0.18 % -0.15 % -0.18 %
1 mån 1.14 % 1.08 % 1.2 % 1.04 %
YTD -5.94 % -6.25 % -5.67 % -6.44 %
1 year 2.95 % 2.18 % 3.63 % 1.69 %
Från start 7.72 % 6.47 % 8.79 % 5.7 %
Volatilitet 30 dagar 12 % 11.98 % 12.01 % 11.98 %
Volatilitet 1 år 17.84 % 17.85 % 17.84 % 17.85 %
Volatilitet från start 15.36 % 15.36 % 15.36 % 15.36 %
Sharpe ratio 0.19 0.14 0.23 0.12

Grundläggande Information

A1 A2 A3 A4
ISINFI4000354063FI4000354071FI4000354089FI4000354097
FondandelsserieTillväxtandelsserieTillväxtandelsserieTillväxtandelsserieTillväxtandelsserie
Minimiteckning1 milj. euro10 000 euro30 milj. euro100 euro
Teckningsprovision0 %0 %0 %0 %
Inlösenprovision0 %0 %0 %0 %
Förvaltningsprovision0,75 %1,5 %0,1 %2 %
Förvaringsprovision0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %
Avkastningsbundet arvodeNejNejNejNej
Löpande kostnader 1,07 %1,82 %0,42 %2,32 %
Riskklassificering5555

Fondprospekt och -dokument

Senaste fondrapport
Fondprospekt
Teckningsblankett
Betalningsanvisning
Inlösenblankett

Muut Rahastot