Megatrender Placeringsfond | Front

Megatrender Placeringsfond

Aktieportfölj som investerar i globala, relevanta drivkrafter för förändring

Kärnan i fondens investeringspolitik är att söka avkastning från globala långsiktiga förändringstrender. Fonden är lämplig för investerare med en lång investeringshorisont (minst fem år) samt hög risktolerans och investerare som vill ha en globalt diversifierad aktieportfölj som utnyttjar de avkastningsmöjligheter som långsiktiga förändringskrafter, dvs. megatrender, i den internationella ekonomin erbjuder.

Historiska värderingar

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

Egendomsslagens Avkastningsallokation

Avkastning och Risk

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000415187 FI4000415195 FI4000415203 FI4000415211
NAV 93.93 93.69 94.15 93.53
1 dag -0 % -0.01 % -0 % -0.01 %
1 vecka -0.13 % -0.14 % -0.12 % -0.15 %
1 mån 2.7 % 2.63 % 2.76 % 2.59 %
YTD 0 % 0 % 0 % 0 %
1 year 0 % 0 % 0 % 0 %
Från start -6.07 % -6.31 % -5.85 % -6.47 %
Volatilitet 30 dagar 17.84 % 17.83 % 17.85 % 17.82 %
Volatilitet 1 år 38.81 % 38.81 % 38.81 % 38.81 %
Volatilitet från start 38.81 % 38.81 % 38.81 % 38.81 %
Sharpe ratio 0 0 0 0

Grundläggande Information

A1 A2 A3 A4
ISINFI4000415187FI4000415195FI4000415203FI4000415211
FondandelsserieTillväxtandelsserieTillväxtandelsserieTillväxtandelsserieTillväxtandelsserie
Miniteckning1 milj. euro10 000 euro30 milj. euro100 euro
Teckningsprovision0 %0 %0 %0 %
Inlösenprovision0 %0 %0 %0 %
Förvaltningsprovision0,75 %1,5 %0,1 %2 %
Förvaringsprovision0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %
Avkastningsbundet arvodeNejNejNejNej
Löpande kostnader1,33 %2,08 %0,68 %2,58 %
Riskklassificering5555

Fondprospekt och -dokument

Senaste fondrapport
Fondprospekt
Teckningsblankett
Betalningsanvisning
Inlösenblankett

Muut Rahastot