Rohkea Sijoitusrahasto | Front

Rohkea Sijoitusrahasto

Reippaasti riskiä sietävän sijoittajan tuottohakuinen varainhoitoratkaisu

Front Rohkea on aktiivinen ja kantaaottava sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat tehokkaasti sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen asettamissa puitteissa. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti eri omaisuusluokkiin pääosin niin sanotuilla ETF-tuotteilla. Rahasto sopii sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on pitkä (vähintään viisi vuotta) ja joiden riskinsietokyky on korkea.

Arvostushistoria

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

Omaisuusluokkajakauma

Tuotto- ja Riskiluvut

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354063 FI4000354071 FI4000354089 FI4000354097
NAV 107.72 106.47 108.79 105.7
1 päivä -0 % -0.01 % -0 % -0.01 %
1 viikko -0.16 % -0.18 % -0.15 % -0.18 %
1 kuukausi 1.14 % 1.08 % 1.2 % 1.04 %
YTD -5.94 % -6.25 % -5.67 % -6.44 %
1 year 2.95 % 2.18 % 3.63 % 1.69 %
Aloituspäivästä 7.72 % 6.47 % 8.79 % 5.7 %
Volatiliteetti 30 päivää 12 % 11.98 % 12.01 % 11.98 %
Volatiliteetti 1 vuosi 17.84 % 17.85 % 17.84 % 17.85 %
Volatiliteetti aloituspäivästä 15.36 % 15.36 % 15.36 % 15.36 %
Sharpen luku 0.19 0.14 0.23 0.12

Perustiedot

A1 A2 A3 A4
ISINFI4000354063FI4000354071FI4000354089FI4000354097
OsuussarjaKasvuosuusKasvuosuusKasvuosuusKasvuosuus
Minimimerkintä1 milj. euroa10 000 euroa30 milj. euroa100 euroa
Merkintäpalkkio0 %0 %0 %0 %
Lunastuspalkkio0 %0 %0 %0 %
Hallinnointipalkkio0,75 %1,5 %0,1 %2 %
Säilytyspalkkio0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %
Tuottosidonnainen palkkioEiEiEiEi
Juoksevat kulut1,07 %1,82 %0,42 %2,32 %
Riskiluokka5555

Rahastoesitteet -ja dokumentit

Tuorein rahastoraportti
Rahastoesite
Merkintälomake
Maksuohje
Lunastuslomake
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2019
Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus H1 /2019
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2018
Tuorein rahastoraportti
Analysis_Rohkea_SE

Muut Rahastot