Ränta Specialplaceringsfond | Front

Ränta Specialplaceringsfond

En aktiv och ställningstagande specialplaceringsfond

Front Ränta Specialplaceringsfond har som mål är att nå så god avkastning som möjligt på lång sikt genom att sprida tillgångarna effektivt inom de ramar som lagen om placeringsfonder och fondens stadgar ställer upp. Fonden placerar globalt på räntemarknaden i huvudsak med så kallade ETF-produkter. Fonden lämpar sig för placerare med relativt kort placeringshorisont, dock minst ett år, som endast vill ha en låg risk för sina placeringar.

Historiska värderingar

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

Egendomsslagens Avkastningsallokation

Avkastning och Risk

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354022 FI4000354030 FI4000354048 FI4000354055
NAV 100.7 100.55 100.93 100.91
1 dag -0 % -0 % -0 % -0 %
1 vecka -0.01 % -0.02 % -0.01 % -0.01 %
1 mån 0.51 % 0.51 % 0.53 % 0.53 %
YTD -3.42 % -3.46 % -3.35 % -3.35 %
1 year -1.96 % -2.06 % -1.81 % -1.81 %
Från start 0.7 % 0.55 % 0.93 % 0.91 %
Volatilitet 30 dagar 2.84 % 2.83 % 2.84 % 2.83 %
Volatilitet 1 år 7.18 % 7.18 % 7.18 % 7.18 %
Volatilitet från start 5.86 % 5.87 % 5.86 % 5.87 %
Sharpe ratio -0.22 -0.24 -0.2 -0.2

Grundläggande Information

A1 A2 A3 A4
ISINFI4000354022FI4000354030FI4000354048FI400354055
FondandelsserieTillväxtandelTillväxtandelTillväxtandelTillväxtandel
Minimiteckning1 milj. euro10 000 euro30 milj. euro100 euro
Teckningsprovision0 %0 %0 %0 %
Inlösenprovision0 %0 %0 %0 %
Förvaltningsprovision0,25 %0,35 %0,1 %0,45 %
Förvarsprovision0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %
Avkastningsbundet arvodeNejNejNejNej
Löpande kostnader 0,55 %0,65 %0,40 %0,75 %
Riskklassificering3333

Fondprospekt och -dokument

Senaste fondrapport
Fondprospekt
Teckningsblankett
Betalningsanvisning
Inlösenblankett

Muut Rahastot