Aktie placeringsfond | Front

Aktie placeringsfond

Globalt spridd, ställningstagande aktieportfölj

Front Aktie är en aktiv och ställningstagande placeringsfond vars mål är att nå så god avkastning som möjligt på lång sikt genom att sprida tillgångarna effektivt inom de ramar som lagen om placeringsfonder och fondens stadgar ställer upp. Fonden placerar globalt på aktiemarknaden i huvudsak med så kallade ETF-produkter. Fonden lämpar sig för placerare med en lång placeringshorisont (minst fem år) och mycket hög risktålighet, som vill ha en internationellt mycket spridd aktieportfölj.

Historiska värderingar

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

Egendomsslagens Avkastningsallokation

Avkastning och Risk

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354105 FI4000354113 FI4000354121 FI4000354139
NAV 109.31 108.06 110.4 107.29
1 dag -0 % -0.01 % -0 % -0.01 %
1 vecka -0.18 % -0.19 % -0.17 % -0.2 %
1 mån 1.64 % 1.57 % 1.69 % 1.52 %
YTD -7.58 % -7.89 % -7.32 % -8.08 %
1 year 3.99 % 3.2 % 4.67 % 2.72 %
Från start 9.31 % 8.06 % 10.4 % 7.29 %
Volatilitet 30 dagar 16.96 % 16.95 % 16.97 % 16.94 %
Volatilitet 1 år 24.34 % 24.34 % 24.34 % 24.34 %
Volatilitet från start 20.91 % 20.92 % 20.91 % 20.92 %
Sharpe ratio 0.18 0.15 0.21 0.13

Grundläggande Information

A1 A2 A3 A4
ISINFI4000354105Fi4000354113FI4000354121FI4000354139
FondandelsserieTillväxtandelTillväxtandelTillväxtandelTillväxtandel
Minimiteckning1 milj. euro10 000 euro30 milj. euro100 euro
Teckningsprovision 0 %0 %0 %0 %
Inlösenprovision0 %0 %0 %0 %
Förvaltningsprovision0,75 %1,5 %0,1 %2 %
Förvaringsprovision0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %
Avkastningsbundet arvodeNejNejNejNej
Löpande kostnader 1,11 %1,86 %0,46 %2,36 %
Riskklassificering5555

Fondprospekt och -dokument

Senaste fondrapport
Fondprospekt
Teckningsblankett
Betalningsanvisning
Inlösenblankett

Muut Rahastot