Moderat Placeringsfond | Front

Moderat Placeringsfond

En aktiv kapitalförvaltningslösning för placerare med måttlig risktålighet

Front Moderat är en aktiv och ställningstagande placeringsfond vars mål är att nå så god avkastning som möjligt på lång sikt genom att sprida tillgångarna effektivt inom de ramar som lagen om placeringsfonder och fondens stadgar ställer upp. Fonden placerar globalt i olika tillgångsklasser i huvudsak med så kallade ETF-produkter. Fonden lämpar sig för placerare med en minst medellång placeringshorisont (minst tre år) som vill ha en relativt låg och måttlig risk för sina placeringar.

Historiska värderingar

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4
  • B1
  • B2
  • B3

Egendomsslagens Avkastningsallokation

Avkastning och Risk

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3
ISIN FI4000148242 FI4000148259 FI4000148267 FI4000148275 FI4000157789 FI4000157797 FI4000157805
NAV 122.41 117.7 126.64 114.67 116.39 117.7 126.64
1 dag -0 % -0.01 % -0 % -0.01 % -0 % -0.01 % -0 %
1 vecka -0.1 % -0.12 % -0.09 % -0.13 % -0.1 % -0.12 % -0.09 %
1 mån -0.04 % -0.1 % 0.02 % -0.15 % -0.04 % -0.1 % 0.02 %
YTD -7.38 % -7.68 % -7.11 % -7.86 % -7.38 % -7.68 % -7.11 %
1 year -5.29 % -6.01 % -4.67 % -6.41 % -5.29 % -6.01 % -4.67 %
Från start -4.93 % -8.59 % -1.65 % -10.94 % -4.15 % -2.73 % 3.99 %
Volatilitet 30 dagar 4.47 % 4.45 % 4.48 % 4.44 % 4.47 % 4.45 % 4.48 %
Volatilitet 1 år 9.17 % 9.17 % 9.17 % 9.17 % 9.17 % 9.17 % 9.17 %
Volatilitet från start 5.69 % 5.69 % 5.69 % 5.69 % 5.86 % 5.63 % 5.63 %
Sharpe ratio -0.54 -0.62 -0.47 -0.66 -0.54 -0.62 -0.47

Grundläggande Information

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3
ISINFI4000148242FI4000148259FI4000148267FI4000148275FI4000157789FI4000157797FI4000157805
FondandelsserieTillväxtandelTillväxtandelTillväxtandelTillväxtandelAvkastningsandelAvkastningsandelAvkastningsandel
Minimiteckning1 000 000 €10 000 €30 000 000 €100 €1 000 000 €10 000 €30 000 000 €
Teckningsprovision0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Inlösningsprovision0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Förvaltningsprovision0,75 %1,50 %0,10 %2,00 %0,75 %1,50 %0,10 %
Förvaringsprovision0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %
Avkastningsbundet arvodeNoNoNoNoNoNoNo
Årlig avgift1,07 %1,82 %0,42 %2,32 %1,07 %1,82 %0,42 %
Riskklassificering3333333

Fondprospekt och -dokument

Senaste fondrapport
Fondprospekt
Teckningsblankett
Betalningsanvisning
Inlösenblankett

Fondens stadgar och prospektet med basfakta finns fritt tillgängliga på Front Capital Ab:s kontor samt på adressen www.front.fi. Fonden förvaltas av Front Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer: 2045142-3, hemort Helsinki), Norra Esplanaden 35 Ab 5 vån., 00100 Helsingfors. För placeringsfondens försäljning och portföljförvaltning ansvarar Front Capital Ab (FO-nummer 2045856-1, hemort Helsingfors), Norra Esplanaden 35 Ab, 00100 Helsingfors

Denna rapport är gjord endast i informationssyfte. Rapporten är inte en uppmaning att teckna eller inlösa fondandelar. Vid fattande av placeringsbeslut skall placeraren inte enbart basera sitt beslut på rapporten, utan bör även bekanta sig med såväl prospektet med basfakta som med stadgarna som finns tillgängliga på adressen www.front.fi. Trots att noggrannhet iakttagits vid uppgörandet av rapporten, och trots att man strävat efter att försäkra sig om siffrornas och den använda informationens riktighet, kan vi inte ansvara för eventuella fel och brister i rapporten, inte heller för direkta eller indirekat skador förorsakade av användning av informationen. Historisk avkastning eller avkastningsmål är inte garanti för framtida avkastning. Andelarnas värde och den avkastning de ger kan både stiga och sjunka. Placeraren får därför inte nödvändigtvis tillbaka den ursprungliga placeringen och kan förlora det investerade kapitalet delvis eller helt. Placeringsobjektens värde varierar med marknaderna.

Muut Rahastot