Balanserad Placeringsfond | Front

Balanserad Placeringsfond

En starkt visionär helhetslösning för placerare som eftersträvar god avkastning

Front Balanserad är en aktiv och ställningstagande placeringsfond vars mål är att nå så god avkastning som möjligt på lång sikt genom att sprida tillgångarna effektivt inom de ramar som lagen om placeringsfonder och fondens stadgar ställer upp. Fonden placerar globalt i olika tillgångsklasser i huvudsak med så kallade ETF-produkter. Fonden lämpar sig för placerare med en lång placeringshorisont (minst fem år) och relativt hög risktålighet.

Historiska värderingar

  • A3
  • A4
  • A5
  • A6
  • B3
  • B4
  • B5

Egendomsslagens Avkastningsallokation

Avkastning och Risk

A3 A4 A5 A6 B3 B4 B5
ISIN FI4000041363 FI4000041371 FI4000060421 FI4000060439 FI4000157755 FI4000157763 FI4000157771
NAV 131.51 123.67 130.09 113.27 112.36 123.67 113.49
1 dag -0 % -0.01 % -0 % -0.01 % -0 % -0.01 % -0 %
1 vecka -0.16 % -0.17 % -0.15 % -0.18 % -0.16 % -0.17 % -0.15 %
1 mån 0.59 % 0.52 % 0.64 % 0.47 % 0.59 % 0.52 % 0.64 %
YTD -6.17 % -6.48 % -5.9 % -6.69 % -6.17 % -6.48 % -5.9 %
1 year -0.83 % -1.57 % -0.18 % -2.07 % -0.83 % -1.57 % -0.18 %
Från start 31.51 % 23.67 % 30.09 % 13.27 % -5.26 % 6.99 % -0.21 %
Volatilitet 30 dagar 8.24 % 8.23 % 8.25 % 8.22 % 8.24 % 8.23 % 8.25 %
Volatilitet 1 år 13.29 % 13.29 % 13.29 % 13.29 % 13.29 % 13.29 % 13.29 %
Volatilitet från start 8.68 % 8.68 % 8.7 % 8.71 % 9.45 % 8.81 % 9.32 %
Sharpe ratio -0.03 -0.09 0.02 -0.13 -0.03 -0.09 0.02

Grundläggande Information

A3 A4 A5 A6 B3 B4 B5
ISINFI4000041363FI4000041371FI4000060421FI4000060439FI4000157755FI4000157763FI4000157771
FondandelsserieTillväxtandelTillväxtandelTillväxtandelTillväxtandelAvkastningsandelAvkastningsandelAvkastningsandel
Minimiteckning1 000 000 €10 000 €30 000 000 €100 €1 000 000 €10 000 €30 000 000 €
Teckningsprovision0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Inlösningsprovision0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Förvaltningsprovision0,75 %1,50 %0,10 %2,00 %0,75 %1,50 %0,10 %
Förvaringsprovision0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %
Avkastningsbundet arvodeNoNoNoNoNoNoNo
Årlig avgift1,07 %1,82 %0,42 %2,32 %1,07 %1,82 %0,42 %
Riskklassificering4444444

Fondprospekt och -dokument

Senaste fondrapport
Fondprospekt
Teckningsblankett
Betalningsanvisning
Inlösenblankett

Fondens stadgar och prospektet med basfakta finns fritt tillgängliga på Front Capital Ab:s kontor samt på adressen www.front.fi. Fonden förvaltas av Front Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer: 2045142-3, hemort Helsinki), Norra Esplanaden 35 Ab 5 vån., 00100 Helsingfors. För placeringsfondens försäljning och portföljförvaltning ansvarar Front Capital Ab (FO-nummer 2045856-1, hemort Helsingfors), Norra Esplanaden 35 Ab, 00100 Helsingfors

Denna rapport är gjord endast i informationssyfte. Rapporten är inte en uppmaning att teckna eller inlösa fondandelar. Vid fattande av placeringsbeslut skall placeraren inte enbart basera sitt beslut på rapporten, utan bör även bekanta sig med såväl prospektet med basfakta som med stadgarna som finns tillgängliga på adressen www.front.fi. Trots att noggrannhet iakttagits vid uppgörandet av rapporten, och trots att man strävat efter att försäkra sig om siffrornas och den använda informationens riktighet, kan vi inte ansvara för eventuella fel och brister i rapporten, inte heller för direkta eller indirekat skador förorsakade av användning av informationen. Historisk avkastning eller avkastningsmål är inte garanti för framtida avkastning. Andelarnas värde och den avkastning de ger kan både stiga och sjunka. Placeraren får därför inte nödvändigtvis tillbaka den ursprungliga placeringen och kan förlora det investerade kapitalet delvis eller helt. Placeringsobjektens värde varierar med marknaderna.

Muut Rahastot