Maltillinen Sijoitusrahasto | Front

Maltillinen Sijoitusrahasto

Kohtuullista riskiä sietävän sijoittajan aktiivinen varainhoitoratkaisu

Front Maltillinen on aktiivinen ja kantaaottava sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat tehokkaasti sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen asettamissa puitteissa. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti eri omaisuusluokkiin pääosin niin sanotuilla ETF-tuotteilla. Rahasto sopii sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on vähintään keskipitkä (minimissään kolme vuotta) ja jotka haluavat ottaa kohtalaisen alhaista ja maltillista riskiä sijoituksilleen.

Arvostushistoria

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4
  • B1
  • B2
  • B3

Omaisuusluokkajakauma

Tuotto- ja Riskiluvut

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3
ISIN FI4000148242 FI4000148259 FI4000148267 FI4000148275 FI4000157789 FI4000157797 FI4000157805
NAV 122.41 117.7 126.64 114.67 116.39 117.7 126.64
1 päivä -0 % -0.01 % -0 % -0.01 % -0 % -0.01 % -0 %
1 viikko -0.1 % -0.12 % -0.09 % -0.13 % -0.1 % -0.12 % -0.09 %
1 kuukausi -0.04 % -0.1 % 0.02 % -0.15 % -0.04 % -0.1 % 0.02 %
YTD -7.38 % -7.68 % -7.11 % -7.86 % -7.38 % -7.68 % -7.11 %
1 year -5.29 % -6.01 % -4.67 % -6.41 % -5.29 % -6.01 % -4.67 %
Aloituspäivästä -4.93 % -8.59 % -1.65 % -10.94 % -4.15 % -2.73 % 3.99 %
Volatiliteetti 30 päivää 4.47 % 4.45 % 4.48 % 4.44 % 4.47 % 4.45 % 4.48 %
Volatiliteetti 1 vuosi 9.17 % 9.17 % 9.17 % 9.17 % 9.17 % 9.17 % 9.17 %
Volatiliteetti aloituspäivästä 5.69 % 5.69 % 5.69 % 5.69 % 5.86 % 5.63 % 5.63 %
Sharpen luku -0.54 -0.62 -0.47 -0.66 -0.54 -0.62 -0.47

Perustiedot

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3
ISINFI4000148242FI4000148259FI4000148267FI4000148275FI4000157789FI4000157797FI4000157805
OsuussarjaKasvuKasvuKasvuKasvuTuottoTuottoTuotto
Minimimerkintä1 000 000 €10 000 €30 000 000 €100 €1 000 000 €10 000 €30 000 000 €
Merkintäpalkkio0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Lunastuspalkkio0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Hallinnointipalkkio0,75 %1,50 %0,10 %2,00 %0,75 %1,50 %0,10 %
Säilytyspalkkio0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %
Tuottosidonnainen palkkioNoNoNoNoNoNoNo
Juoksevat kulut1,07 %1,82 %0,42 %2,32 %1,07 %1,82 %0,42 %
Riskiluokka3333333

Rahastoesitteet -ja dokumentit

Tuorein rahastoraportti
Rahastoesite
Merkintälomake
Rahastojen maksuohje
Lunastuslomake
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2019
Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus H1 / 2019
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2018
Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus H1 /2018
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2017
Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus H1 / 2017
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2016
Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus H1 / 2016
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2015

Rahaston säännöt ja avaintietoesite ovat vapaasti saatavissa Front Capital Oy:stä sekä osoitteesta www.front.fi. Rahastoa hallinnoi Front Varainhoito Oy (Y-tunnus:2045142-3, kotipaikka Helsinki), Pohjoisesplanadi 35 Ab, 5. krs, 00100 Helsinki. Sijoitusrahaston myynnistä ja salkunhoidosta vastaa Front Capital Oy (Y-tunnus 2045856-1, kotipaikka Helsinki), Pohjoisesplanadi 35 Ab, 00100 Helsinki.

Tämä raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Raportti ei ole kehotus merkitä tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia. Raporttia ei tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perusteena vaan sijoittajan on tutustuttava rahaston avaintietoesitteeseen sekä rahastoesitteeseen, jotka löytyvät osoitteesta www.front.fi. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista emmekä tietojen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Historiallinen tuotto tai tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. On mahdollista, että sijoituksen voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan.

Muut Rahastot