Tasapainoinen Sijoitusrahasto | Front

Tasapainoinen Sijoitusrahasto

Hyvää tuottoa hakevan sijoittajan vahvasti näkemyksellinen kokonaisratkaisu

Front Tasapainoinen on aktiivinen ja kantaaottava sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat tehokkaasti sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen asettamissa puitteissa. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti eri omaisuusluokkiin pääosin niin sanotuilla ETF-tuotteilla. Rahasto sopii sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on pitkä (vähintään viisi vuotta) ja joiden riskinsietokyky on kohtalaisen korkea.

Arvostushistoria

  • A3
  • A4
  • A5
  • A6
  • B3
  • B4
  • B5

Omaisuusluokkajakauma

Tuotto- ja Riskiluvut

A3 A4 A5 A6 B3 B4 B5
ISIN FI4000041363 FI4000041371 FI4000060421 FI4000060439 FI4000157755 FI4000157763 FI4000157771
NAV 131.51 123.67 130.09 113.27 112.36 123.67 113.49
1 päivä -0 % -0.01 % -0 % -0.01 % -0 % -0.01 % -0 %
1 viikko -0.16 % -0.17 % -0.15 % -0.18 % -0.16 % -0.17 % -0.15 %
1 kuukausi 0.59 % 0.52 % 0.64 % 0.47 % 0.59 % 0.52 % 0.64 %
YTD -6.17 % -6.48 % -5.9 % -6.69 % -6.17 % -6.48 % -5.9 %
1 year -0.83 % -1.57 % -0.18 % -2.07 % -0.83 % -1.57 % -0.18 %
Aloituspäivästä 31.51 % 23.67 % 30.09 % 13.27 % -5.26 % 6.99 % -0.21 %
Volatiliteetti 30 päivää 8.24 % 8.23 % 8.25 % 8.22 % 8.24 % 8.23 % 8.25 %
Volatiliteetti 1 vuosi 13.29 % 13.29 % 13.29 % 13.29 % 13.29 % 13.29 % 13.29 %
Volatiliteetti aloituspäivästä 8.68 % 8.68 % 8.7 % 8.71 % 9.45 % 8.81 % 9.32 %
Sharpen luku -0.03 -0.09 0.02 -0.13 -0.03 -0.09 0.02

Perustiedot

A3 A4 A5 A6 B3 B4 B5
ISINFI4000041363FI4000041371FI4000060421FI4000060439FI4000157755FI4000157763FI4000157771
OsuussarjaKasvuKasvuKasvuKasvuTuottoTuottoTuotto
Minimimerkintä1 000 000 €10 000 €30 000 000 €100 €1 000 000 €10 000 €30 000 000 €
Merkintäpalkkio0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Lunastuspalkkio0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Hallinnointipalkkio0,75 %1,50 %0,10 %2,00 %0,75 %1,50 %0,10 %
Säilytyspalkkio0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %
Tuottosidonnainen palkkioNoNoNoNoNoNoNo
Juoksevat kulut1,07 %1,82 %0,42 %2,32 %1,07 %1,82 %0,42 %
Riskiluokka4444444

Rahastoesitteet -ja dokumentit

Tuorein rahastoraportti
Rahastoesite
Merkintälomake
Maksuohje
Lunastuslomake
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2019
Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus H1 / 2019
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2018
Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus H1 / 2018
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2017
Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus H1 / 2017
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2016
Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus H1 / 2016
Sijoitusrahastojen Vuosikertomus 2015

Rahaston säännöt ja avaintietoesite ovat vapaasti saatavissa Front Capital Oy:stä sekä osoitteesta www.front.fi. Rahastoa hallinnoi Front Varainhoito Oy (Y-tunnus:2045142-3, kotipaikka Helsinki), Pohjoisesplanadi 35 Ab, 5. krs, 00100 Helsinki. Sijoitusrahaston myynnistä ja salkunhoidosta vastaa Front Capital Oy (Y-tunnus 2045856-1, kotipaikka Helsinki), Pohjoisesplanadi 35 Ab, 00100 Helsinki.

Tämä raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Raportti ei ole kehotus merkitä tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia. Raporttia ei tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perusteena vaan sijoittajan on tutustuttava rahaston avaintietoesitteeseen sekä rahastoesitteeseen, jotka löytyvät osoitteesta www.front.fi. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista emmekä tietojen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Historiallinen tuotto tai tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. On mahdollista, että sijoituksen voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan.

Muut Rahastot