Övrigt | Front

Företagsfinansierings professionella till din tjänst

Vi har ett genuint intresse av entreprenörskap

Kontakta

Vi finansierar många branscher

Genom oss bl.a. beställnings- och fakturafinansiering

Läs mera

Snabb och pålitlig service

Vi erbjuder ett lån upp till en timme

Be om ett lånerbjudande

Övrigt

Vi stöder de finländska företagens tillväxt genom att tillhandahålla anpassade ekonomiska lösningar. Vi kompletterar till exempel bankfinansiering när företagets tillväxt är snabbt eller banken inte kan tillgodose företagets finansieringsbehov på annat sätt. Vi finansierar från vår egen balansräkning och vid större finansieringsbehov kan vi också samarbeta med andra givare. Ett kreditbeslut kan fattas snabbt och kredit kan dras i avbetalningar eller betala tidigt.

Vi vet att företagare värdesätter flexibla lösningar och effektivitet i beslutsfattandet. Förutom vår mångsidiga erfarenhet delar vår personal ett genuint intresse för företag och entreprenörskap.

Tilldelad finansiering

58,5 M€
Finansiell balans 5.8.2019

Miikka Veikkola

COO

Vad finansierar vi?

Beställnings- och fakturafinansiering
Överbryggande finansiering
Projektfinansiering

Våra funktioner är inte begränsade till vissa branscher, men vi förutsätter väl etablerade verksamheter och finansiell information under minst ett budgetår. Vi utvärderar investerarens möjligheter och risker och prissätter vår finansiering utifrån dem och eventuella säkerheter. Vid ett gynnsamt lånebeslut gör vi en personlig obligation som är anpassad till företagets behov.

Hur vi fungerar?

Samling av bakgrundsinformation

Vi samlar in bakgrundsinformation om företaget och det ansvariga personer. När det gäller större finansieringspaket träffar vi också personligen de ansökande.

Bedömning av kreditvärdighet och solvens

Vi kontrollerar den sökandes kreditbetyg, information, historik och eventuella betalningsanmärkningar och -förseningar

Risk- och säkerhetsbedömning

Vi analyserar ekonomisk information och baserad på denna bildar vi en utsikt av företagets lönsamhet, kassaflöde, solvens och skuldförmåga och utvärderar säkerheter.

Upplåning och kreditövervakning

Efter utlåning är vi aktivt i kontakt med kunden. Vi reagerar snabbt på situationer som påverkar lånebetalningsförmågan, utvärderar nödvändiga åtgärder i samarbete med företaget och, när situationen tillåter, enas om betalningsarrangemang.