Hitta en lösning som lämpar sig för dig | Front

Hitta en lösning som lämpar sig för dig

Före placeringsbeslut fattas, är det viktigt att utreda ens personliga behov och målsättningar för placeringsverksamheten. I centrum för placerinsbeslut ligger definieringen av kundens avkastningsmål och risktolerans. I denna process agerar våra kapitalförvaltare gärna som diskussionspartners och hjälper med att hitta en lämplig placeringslösning. Vår uppgift är att tillsammans med kunden hitta den bäst fungerande kapitalförvaltningsmodellen, inom vilken Front

1) Maximerar kundens avkastning givet en överenskommen riskram
2) Genererar placeringsidéer och ger kunden placeringsrekommendationer på basen av kundens riskvillighet.

Vi bär tillsammas ansvar för att ackumulera kundens förmögenhet. Vi tror starkt på att placeringsverksamhet är en uthållighetssport – ett maratonlopp, inte 100 meters sprint. Därför söker vi inte snabba vinster, utan vill att kundens kapital växer på ett jämnare sätt över en lång tidsperiod. Av avgörande betydelse för att uppnå målsättningarna, är att aktivt söka avkastning för kapitalet och en tillräckligt lång tidsperiod. Då ger ränta-på-ränta effekten mest utdelning.

Då man söker en lämplig placeringslösning är det skäl att komma ihåg att placeringar innebär också alltid risk. Men å andra sidan finns det heller ingen avkastning utan risk. Ju högre avkastningsmål, desto mera risk är man tvungen att acceptera. Placering handlar ändå inte om hasardspel, och börsen är inte ett kasino. Jämfört med hasardspel spelar tur, lycka och slumpen en mindre roll i placeringar, medan kunskap och skicklighet en större roll. Utöver detta kan alla tjäna och vinna på placeringar, medan i hasardspel innebär ens vinst att en annan alltid förlorar. I och med att hasardspelarrangören tar sitt arvode betyder det att i genomsnitt förlorar alla. Det är också bra att komma ihåg att i placeringar är riskerna ofta begränsade och bättre kända till än i hasardspel.

Vid portföljkonstruktion är det viktigt att se till att portföljen blir diversifierad mellan tillräckligt många olika placeringsobjekt. Diversifiering minskar portföljens risk. Risken minskar också i och med en längre placeringstid. Det största misstaget som man kan göra i placeringar, är att placera allt på en gång i en och samma riskfyllda placeringsobjekt, och därefter sluta placera då resultatet inte blev det önskade. En placerare bör inte sträva till att bli rik fort, utan att måttligt ackumulera förmögenheten. Att det alltid finns någon som gör en snabb vinst är ett faktum tack vare slumpen, men i de flesta fall leder dylika försök till ett dåligt resultat på grund av överdriven risktagning.

 

Risk och avkastning går alltid hand i hand

 

Prova vilken kapitalförvaltningslösning och nivå av risk kunde vara lämplig för dig med hjälp av ett kort test.

Den nivå av risk som du tål beror på dig och din situation. Somliga är av sin natur risktagare, medan andra är mer försiktiga. Avkastningen på dina placeringar beror på den risk som du är beredd att bära och din placeringshorisont. På kort sikt kan placeringarnas avkastning variera avsevärt. Dessutom spelar tajmingen en betydande roll i avkastningen. I den nuvarande räntemiljön ligger den riskfria avkastningen nära noll. En diversifierad ränteportfölj kan förväntas generera en 2-3 % årlig avkastning och på aktiemarknaden kan man på lång sikt uppnå en 6-10 % årlig avkastning. Under perioder av marknadsfluktuation och växande osäkerhet sjunker en diversifierad ränteportföljs värde sällan mer än 10 %, medan på aktiemarknaden är nedgångar på till och med över 50 % allmänna under vissa tidsperioder.

 

år
år
år
%
%
%
%
%
%

Bekanta dig med följande