Sijoitustyyli | Front

Sijoitustyyli

Kantaaottavaa varainhoitoa kustannustehokkaasti

Olemme aktiivinen ja kantaaottava varainhoitaja. Asiakkaan riskiprofiili ja tuottotavoite ovat perustana sovittaessa salkun sijoitusstrategiasta. Hajautamme sijoitukset laajasti eri omaisuusluokkiin. Osakkeissa otamme kantaa eri maantieteellisten alueiden ja sektoreiden tuottonäkymiin. Temaattisesti sijoitustoimintamme ytimessä ovat pitkäaikaiset globaalit megatrendit – teknologiamuutos, ilmastonmuutos ja rajalliset luonnonvarat, väestörakenteen muutos, kaupungistuminen sekä talouden painopisteen siirtyminen lännestä itään.

Koroissa hajautamme sijoitukset markkinanäkemykseemme nojaten eri korkosegmentteihin kattaen valtionlainat, korkean luottoluokituksen yrityslainat, riskisemmät ns. high yield yrityslainat ja lyhyen koron.

Rakennamme sijoitussalkut lähtökohtaisesti ETF-rahastoilla. Keskeisenä syynä tähän on näiden instrumenttien monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa hajautettuja salkkuratkaisuja, hyvä likviditeetti ja matalat kustannukset. ETF-rahastoja on markkinoilla osapuilleen 7000 ja Bank of American arvion mukaan niihin sijoitettu varallisuus kohoaa yhteenlaskettuna USD 5300 miljardiin.

ETF-rahastot tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet salkunrakennukseen. ETF-tuotteet mahdollistavat osakkeissa tehokkaan maantieteellisen ja sektorikohtaisen näkemyksenoton. Koroissa ETF-rahastot kattavat yhtälailla eri maantieteelliset alueet kuin korkosegmentitkin. ETF-rahastojen suosion erittäin nopea kasvu selittyy ensisijassa sillä, että niiden avulla voi rakentaa nopeasti, joustavasti ja kohdennetusti hyvin hajautettuja salkkukokonaisuuksia. Samalla, kun ETF-rahastoihin ja muihin passiivisiin sijoitusinstrumentteihin on virtaamassa varoja kiihtyvällä vauhdilla, aktiivisesti hallinnoiduista, eli niin sanotuista perinteisistä rahastoista varoja lunastetaan ulos reipasta tahtia.

 

Kumulatiiviset pääomavirrat passiivisiin vs. aktiivisiin osakerahastoihin, USD mrd.


Lähde: BofA Merill Lynch

 

Täyden valtakirjan salkunhoidossa Front Capital vastaa salkkujen sijoituksien toteutuksesta ja allokaatiosta asiakkaan kanssa yhdessä sovittavalla tavalla. Salkunhoitomme on avointa ja läpinäkyvää. Emme tee salkuissa tarpeetonta kauppaa – toimimme ainoastaan silloin, kun markkinatilanne sitä edellyttää. Eettisyys ja vastuullisuus ovat vahvasti läsnä toiminnassamme.

Haluamme tuoda helpoutta ja tarjota vaivattomuutta asiakkaidemme varojen hoitoon. Oman varainhoitajan lisäksi asiakkaidemme käytettävissä on kattava sähköinen asiointi ja raportointi.

 

Varainhoitomme kokonaiskustannus (TER) muodostuu neljästä osasta:

  1. Front Capitalin perimä vuotuinen varainhoitopalkkio, johon lisätään ALV 24 %
  2. Säilytys- ja tilinhoitomaksu, johon lisätään ALV 24 %
  3. Kaupankäyntipalkkiot, esim. ETF-rahastojen ostoista ja myynneistä. Palkkioihin lisätään ALV 24 %
  4. ETF-rahastojen sisältämät hallinnointipalkkiot. ETF-rahastoja hallinnoivat varainhoitotalot perivät nämä palkkiot, ne ovat mukana sijoituskohteiden hinnassa ja kustannus vähennetään tuotteen arvosta päivittäin

Tutustu myös näihin