Uusi Korkosijoittaminen | Front

Uusi Korkosijoittaminen

Uutta korkosijoittamista

Uusi korkosijoittaminen sopii sijoittajalle, joka haluaa hyvin tuottavia korkosijoituksia sijoitussalkkuun. Pankkien ulkopuolinen rahoitus on uusi omaisuusluokka, jossa voi sijoittaa suoraan samoihin rahoituskohteisiin, joita pankit ovat perinteisesti rahoittaneet omasta taseestaan.

Sijoitusvaihtoehtoina voivat olla esim. yritysten myyntisaamiset, listaamattomien pienten ja keskisuurten yritysten velkakirjat tai vaikka kulutusrahoitus kotitalouksille vertaislainaamisen markkinapaikkojen kautta.

Mitä tavoittelemme uudessa korkosijoittamisessa?

Korkeaa tuottoa
Korkoa korolle
Rajattua tappioriskiä
Hyvää hajautusta

Mitä on uusi korkosijoittaminen?

Perinteisten ns. markkinaehtoisten korkosijoitusten tuotot ovat poikkeuksellisen matalat ja pysynevät alhaisina vielä pitkään. Front onkin tarjonnut sijoittajilleen uusia korkosijoituksia jo usean vuoden ajan, olemme myös itse usein sijoittaneet samoilla ehdoilla asiakkaamme kanssa näihin mielenkiintoisiin kohteisiin. Kokemuksemme ovat olleet hyviä – sijoittajatuotot ovat olleet houkuttelevia ja selvästi perinteisiä korkosijoituksia parempia. Pankkien ulkopuolisen rahoituksen idean voi kiteyttää seuraavanlaisesti: tavoitteena on välittää rahoitusta ylijäämäisiltä alijäämäisille siten, että pääomaresurssit olisivat mahdollisimman tehokkaassa ja kannattavassa käytössä. Toteutamme tätä visiota yhdessä sijoittajiemme ja yhteistökumppaneidemme kanssa.

”Pankkien ulkopuolisen rahoituksen nopea kasvu on lisännyt merkittävästi sijoittajien mahdollisuuksia. Uskomme tämän rahoituksen tarpeen vain lisääntyvän ja siten myös sijoittamisen mahdollisuuksien moninkertaistuvan lähivuosina. Olemme rakentaneet eri yhteistyökumppaneiden kanssa velkasijoittamisen vaihtoehdoista kokonaan uudenlaisen varainhoidon palvelukokonaisuuden. Asiakkaanamme voit sijoittaa avullamme suoraan useimpiin kohteisiin tai tarjoamiimme Frontin hoitamiin sijoitus- ja palveluratkaisuihin.”

Pekka Rikala

Toimitusjohtaja Front Group Oy ja Front Capital Oy, hallituksen jäsen, partner

Haluatko mukaan muutokseen?

Front on reagoinut nopeasti sijoitusympäristön muuttumiseen tarjoamalla asiakkailleen uudentyyppistä omaisuusluokkaa. Puhuimmepa vertaislainoista, kuluttajarahoituksesta, yritysten projektirahoittamisesta tai laskusaatavien rahoittamisesta, edellytämme sijoituksen tai sen alla olevan korin olevan hyvin hajautettu. Siitä poikettaessa edellytämme uskottavia vakuuksia, kuten esimerkiksi kiinteistökehityskohteissa.