Fedin Powell puhui markkinat laskuun | Front

Fedin Powell puhui markkinat laskuun

29.08.2022

USA:n keskuspankin Jerome Powellin perjantaina 26.8. pitämä puhe Jackson Holen taloussymposiumissa Wyomingissa sai osakemarkkinat jyrkkään laskuun. USA:n keskeiset osakeindeksit ottivat kovimman iskun kuukausiin; Dow Jones Industrials tuli alas 3,0 %, S&P500 3,4 % ja Nasdaq Composite 3,9 %. Samalla USA:n valtion lainakorot kohosivat. Liikettä ylöspäin nähtiin erityisesti lyhyemmissä valtionkoroissa, jonka seurauksena korkokäyrä muuttui aiempaa jyrkemmin laskevaksi.

 

Fedin kiristävä rahapolitiikka jatkuu

 Fedin pääjohtaja Jeremy Powell teki perjantain 26.8. Jackson Holen puheessaan selväksi, ettei Fedin rahapolitiikassa ole odotettavissa pikaista käännettä elvyttäväksi. Powellin mukaan keskuspankin rahapolitiikan löysääminen liian aikaisessa vaiheessa pitäisi sisällään riskin korkean inflaation jatkumisesta. Hintavakauden takaaminen edellyttää todennäköisesti tiukkaa rahapolitiikan asemointia ja alle potentiaalin jäävää talouskasvua pidemmäksi aikaa. Powell varoitti puheessaan Fedin rahapolitiikan kiristämisen tuovan jossain määrin tuskaa kotitalouksille ja yrityksille, mutta piti tätä pienempänä kipuna kuin mitä kovana jatkuva inflaatio synnyttäisi.

 

1970-luvun opetukset ohjaavat Fedin politiikkaa

Heinä-elokuussa nähty osakemarkkinoiden vahva nousu perustui ainakin osin sijoittajien uskolle siitä, että USA:n keskuspankki Fed lopettaa koronnostot vuoden 2023 alussa ja ryhtyy mahdollisesti keventämään rahapolitiikkaa jo ensi kesän kynnyksellä. Fedin pääjohtaja Powell ei yksiselitteisesti tyrmännyt tällaista vaihtoehtoa puheessaan, mutta viittasi 1970-luvulla tehtyihin virheisiin, jolloin keskuspankki löysäsi rahapolitiikkaa liian aikaisessa vaiheessa ja epäonnistui inflaation hillitsemisessä. Powellin mukaan Fed tiedostaa nyt tehdyt virheet ja pitää 1970-luvun opetukset mielessään. Powellin puheen sanoma oli näiltä osin selkeä; vaikka USA:n talous painuisi taantumaan, Fed ei välttämättä laske ohjauskorkoaan pikaisesti. Tämä on selkeä muutos siihen politiikkaan, jota keskuspankki on voinut harjoittaa viimeiset vuosikymmenet matalan inflaation vallitessa.

 

Powellin puhe herätys sijoittajille

Välttääkseen 1970-luvulla tehdyt virheet, on hyvinkin todennäköistä, että Fed tulee pitämään rahapolitiikkansa kireänä kunnes inflaatio on selvästi hidastumassa ja saavuttamassa hintavakaudelle asetetut tavoitteet. Fedin 1970-luvulla harjoittama ”stop-and-go”-politiikka, jossa rahapolitiikkaa kiristettiin inflaation hillitsemiseksi, mutta löysättiin nopeasti talouden jarruttaessa, johti pitkän aikavälin inflaatio-odotusten kohoamiseen ja vaarallisen hintainflaatio-palkkainflaatio -kierteen syntymiseen. Vasta 1980-luvun alussa Paul Volckerin tullessa Fedin pääjohtajaksi rahapolitiikkaa pidettiin kireänä riittävän pitkään, jotta inflaatiolta saatiin katkottua siivet.

Powellin Jackson Holen puhe oli herätys sijoitusmarkkinoille. Markkinoilla oli syntynyt vääriä odotuksia Fedin rahapolitiikan käännepisteen saavuttamisesta, mikä näkyi osakekurssien kohoamisena ja korkojen laskuna heinä-elokuussa. Powellin puheen seurauksena osakemarkkinat korjasivat välittömästi alaspäin. Nähty päivälasku perjantaina 26.8. oli USA:n osakemarkkinoiden pääindeksien osalta kovin kuukausiin. Viimeksi vastaavaa liikettä alaspäin osakkeissa nähtiin toukokuussa 2022. Pidämme hyvinkin mahdollisena, että osakemarkkinoilla paine alaspäin jatkuu vielä tulevina päivinä ja viikkoina. Taantuman riski on USA:ssa selvästi koholla ja Fedin ei voida odottaa rientävän apuun ratsuväen tavoin yhdennellätoista hetkellä. Nykyisellään USA:n korkokäyrä on laskeva ja 10v-2v valtionlainojen korkoero on painunut negatiiviseksi, mikä tulkitaan varoitukseksi lähestyvästä taloustaantumasta.

 

USA 10v-2v valtionlainojen korkoeron painuminen miinusmerkkiseksi antaa varoituksen lähestyvästä taantumasta

 

Vesa Engdahl, päästrategi
Front Capital