Villkor för användning och annan info | Front

Villkor för användning och annan info

Kundinformation

Placerarens Infopaket 2018 (tillsvidare endast på finska)

Riktlinjer för orderutförande (tillsvidare endast på finska)

Sidonnaisasiamiehet – julkinen rekisteri_02_2019 (tillsvidare endast på finska)

Information om försäkringsombud (tillsvidare endast på finska)

Information om administrations- och styrningssystemet samt belöning (tillsvidare endast på finska)

Dataskyddsbeskrivning och datanätverks andvändningsvillkor (tillsvidare endast på finska)

Beskrivning av personalregisteret (tillsvidare på finska)

Detaljerad information om fondbolagets löne- och belöningspolitik (tillsvidare på finska)