Tillväxten ger stöd åt aktier – stigande räntor en risk | Front

Tillväxten ger stöd åt aktier – stigande räntor en risk

06.02.2018

Konjunkturoptimismen har ökat och på kort sikt är utsikterna inom världsekonomin positiva. Den snabba ekonomitillväxten befaras accelerera inflationen, men åtminstone inom euroområden mildrar den starka euron inflationstrycket betydligt.
Aktiekurser har stigit fortfarande trots att deras uppskattning har varit exceptionellt hög sedan länge. Senast inom mellanlång sikt tillbringar den förändrande ränteomgivning ännu utmaningar till aktiemarknaden.

Ladda ner PDF