Osmo Kytönen | Front

Osmo Kytönen

Kundkapitalförvaltare, anknutet ombud

Anställd på Front sedan år 2016. Osmo arbetade tidigare som Investment Manager på Handelsbanken Asset Management och på Crédit Agricole, där han ansvarade för derivathandel. Osmo har samlat erfarenhet inom finansbranschen sedan år 1988.