Osmo Kytönen | Front

Osmo Kytönen

Asiakasvarainhoitaja, asiamies

Frontissa vuodesta 2016, tätä ennen sijoitusjohtajana Handelsbanken Varainhoidossa ja aiemmin mm. investointipankki Crédit Agricolen Lontoon, Tukholman ja Helsingin Treasury-yksiköissä vastaten Suomeen suuntautuneesta valuutta-, korko- ja johdannaiskaupasta. Kansainvälistä rahoitusalan työkokemusta vuodesta 1988.