Taloushallintoa ja rahoitusta yhden luukun taktiikalla | Front

Taloushallintoa ja rahoitusta yhden luukun taktiikalla

17.08.2018

Certum on laajentanut viime vuosina toimintaansa kovasti. Vaasasta ja Tampereelta lähtöisin oleva  tilitoimisto palvelee sähköisesti asiakkaitaan koko maassa. Palvelu on laajentunut kirjanpidosta laajemmin tilitoimistopalveluihin, taloushallinnon ohjelmistoihin, maksuvalvontaan ja näihin liittyen asiakkaan neuvontaan ja talouden mentorointiin. Uutena aluevaltauksena Certum on laajentunut myös asiakkaidensa rahoitukseen.

Kukapa osaisi arvioida yrittäjän rahoitusriskiä paremmin kuin tämän talousasioita operoiva ja konsultoiva kumppani. Asiakkaan näkökulmasta taas kokonaisvaltainen palvelu helpottaa yksinkertaisuudessaan yrittäjän arkea. Varsinkin pienemmissä yrityksissä tai kasvun keskellä resurssit on sidottu ydintoimintoihin; myyntiin, tuotteen tai palvelun toteuttamiseen ja laatuun, kasvuun ja asiakassuhteisiin. Certumin missiona on mahdollistaa asiakkaille omien vahvuuksien hyödyntäminen. Se  todennäköisesti näkyy viimeisillä riveillä myös taloushallinnossa.

Paikalliselle yrittäjälle palvelun toteuttaminen voi edellyttää etukäteen investointeja, työtunteja ja palkkojen maksua, kun taas yrittäjän omassa laskutuksessa voi olla ikäviä viiveitä. Mitä isompi liikekumppani, sitä pidempiä maksuaikoja usein vaaditaan. Joskus yrittäjän asiakas on joutunut maksuvaikeuksiin ja aiheuttanut yrittäjälle kassaongelman, vaikka perusliiketoiminta muutoin olisikin kunnossa. Liiketoiminnan kasvattaminenkin voi vaatia paljon taloudellisia muskeleita ja moni hyvä hanke voi kutistua rahoituksen puutteessa. Yhä useammin paikallinen pankinjohtaja ei voikaan vanhaan tapaan olla avuksi, jos pankkia ylipäätään enää kyliltä löytyykään. Tämän johdosta Certum on nähnyt myös rahoituksen tarjoamisen täydentävän hyvin taloushallinnon, ohjelmistojen ja konsultoinnin palvelupakettia. Yksinkertaisimmillaan kyse on asiakkaan oman laskusaatavan rahoittamisesta lyhytaikaisesti Certumin ohjelmistoon integroidulla toiminnallisuudella. Toisinaan asiakkaan rahoitustarve taas herättää pohtimaan esimerkiksi toiminnan kannattavuutta tai tehostamistoimia kassavirran nopeuttamiseksi. Tällöin ratkaisu ei olekaan välttämättä rahoituksen tarjoaminen, vaan asiakkaan oman toiminnan muuttaminen.

Certumin omaa ydintoimintaa on taloushallinto ja siihen liittyvät asiakkaan modernit ja mobiilit ratkaisut. Rahoituksen tarjoaminen täydentää palettia hyvin, mutta sen tarjoaminen edellyttää kumppanuuksia. Front tuntee kokeneet sijoittajat, joille se tarjoaa velkakirjoja ja kanavoi varat yritysrahoitukseksi. Certum tuntee paikallisen yrittäjän  ja voi hyödyntää Front Financen tukkurahoitusta kanavoimalla sitä paikallisten yrittäjien tarpeisiin. Yrittäjä voi asioida taloushallinnon ja rahoituksen tarpeisiinsa yhdeltä luukulta ja keskittyä omiin asiakkuuksiinsa ja liiketoimintansa kehittämiseen.  Yhteistyössä kukin keskittyy vahvuuksiinsa ja se näkyy laatuna, kasvuna ja kannattavuutena.

Certum,
yrittäjät Rami Kolkka ja Jussi Pöntinen