Vahva tulosjulkistuskausi tukee osakemarkkinaa | Front

Vahva tulosjulkistuskausi tukee osakemarkkinaa

10.11.2021

Osakemarkkinat kurkottavat jälleen uusiin huippuihin. Huolet inflaation kiihtymisestä ja odotettavissa olevasta rahapolitiikan kiristymisestä on lakaistu hetkeksi maton alle. Markkinoiden huomio on keskittynyt kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuskauteen, joka on jälleen osoittautumassa huomattavasti odotettua paremmaksi. Kun USA:n S&P500-yhtiöiden tuloskausi on kurkottamassa loppusuoralle, yli 80 % yritysten raportoimista tuloksista on ylittänyt analyytikoiden konsensusennusteet. Myös meillä euroalueella ja Suomessa tuloskausi on edennyt suotuisissa merkeissä.

 

Q3-tulosjulkistuskausi varastanut markkinoiden huomion

Osakemarkkinoilla katseet ovat olleet tiukasti meneillään olevassa kolmannen neljänneksen tulosjulkistuskaudessa. Olemme jälleen saaneet nähdä kuinka yhtiöt ovat pärjänneet yhden yksittäisen vuosineljänneksen aikana ja tällä kertaa ympäristössä, jossa monella toimialalla kysyntä on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Tuloskauden lähestyessä loppuaan on käymässä selväksi, että tästäkin raportointijaksosta on muodostumassa erittäin hyvä. Erityisesti USA:ssa, mutta myös meillä euroalueella pörssilistattujen yritysten tulokset ovat valtaosin ylittäneet analyytikoiden konsensusennusteet. Vielä ei siis tuntuisi olevan aika paeta osakkeista ja tunkea varoja käteisenä sukan varteen.

Syksyn aikana sijoittajien huolet ovat kuitenkin olleet moninaisia. Inflaation kiihtyminen ja keskuspankkien suunnitelmat ajaa alas rahapoliittista elvytystä ovat lisänneet odotuksia korkojen noususta. Samalla koronaelpymisen vahvin vaihe on väistymässä ja talous- sekä yritysten tuloskasvu tasoittumassa. Kiinan hallinnon lisääntynyt talouden sääntely ja ongelmat kiinalaisen kiinteistöjätin Evergranden ympärillä ovat myös puhuttaneet sijoittajia. Evergranden massiivisesta velasta huolimatta uskomme ongelman kuitenkin jäävän pitkälti paikalliseksi Kiinan valtion tavalla tai toisella purkaessa tilanteen hallitusti. Öljyn ja muiden hyödykkeiden hintojen nousu tarkoittaa sen sijaan mielestämme sitä, että inflaatiosta ei päästä nopeasti eroon ja se jatkaa keskeisenä markkinoita puhuttavana teemana tulevana talvena. Inflaation pahin piikki saattaa olla takana päin vasta jossain kohtaa vuonna 2022.

 

Elpyvä talous yhdessä rahan talouteen pumppaamisen kanssa kiihdyttää hintainflaatiota

 

Lähde: Macrobond

 

Talouksien reipas kasvutahti, tukeva itsenäinen kasvudynamiikka ja inflaatiopaineiden lisääntyminen tarkoittavat, että keskuspankkien on aika ajaa rahapoliittista elvytystään alas. USA:n keskuspankki aloittaakin jo nyt marraskuussa määrällisen elvytyksen leikkaamisen. Kuukausittaista USD 120 miljardin valtion joukkolainojen ja asuntovakuudellisten velkakirjojen ostoa vähennetään marraskuussa USD 15 miljardilla ja joulukuussa samalla summalla. Vuoden 2022 puolelle odotetaan samaa leikkaustahtia, jolloin lainojen osto-ohjelma olisi ajettu alas ensi vuoden puolessa välissä. Tämän jälkeen Fedin voidaan ennakoida ryhtyvän keskuspankin ohjauskorkojen nostoon. Ja se mitä USA:n keskuspankki Fed tekee edellä, sitä Euroopan keskuspankki EKP perässä.

 

USA:ssa S&P500-yhtiöiden tulokset kohonneet 40 % vuotta aiemmasta

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen tulosjulkistuskausi on edennyt kalkkiviivoille USA:ssa. Positiivisia yllätyksiä on saatu selvästi enemmän kuin historiassa keskimäärin. S&P 500 -indeksin yhtiöistä noin 90 % on tähän mennessä raportoinut tuloksensa ja näistä 81 % on ylittänyt analyytikoiden ennusteet. Eniten positiivisia tulosyllätyksiä on ollut finanssisektorilla, teknologiassa, terveydenhuollossa. Vielä elokuussa keskellä vuoden kolmatta neljännestä analyytikoiden konsensus ennusti S&P500-yhtiöiden tulosten kohoavan hieman vajaat 30 % vuotta aiemmasta. Tulokset näyttävät nyt kuitenkin nousevan reilut kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kohoten 40 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon osalta analyytikkoennusteet on ylittänyt 87 % yhtiöistä, mikä on pitkän aikavälin keskiarvoa selvästi korkeampi lukema. Vuotta aiemmasta S&P500-yhtiöiden liikevaihto kohosi keskimäärin 19 % vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Tulosjulkistuskauden aikana tuloskasvuennusteita alkavalle talvelle ei ole viilattu merkittävästi suuntaan taikka toiseen. Elokuussa S&P500-yhtiöiden kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen vuotuiseksi tuloskasvuksi povattiin noin 20 % ja lukema on edelleen sama. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen kasvuennusteet ovat pysytelleet 5-6 %:n haarukassa. Yritysten tuloskasvunäkymät ovat edelleen suotuisat, mutta selvää on, että toipumisvaihe koronakriisistä on nyt päättymässä ja tuloskasvuodotukset maltillistumassa. Vaikka Q3-tuloskausi on ollut vahva ja ylittänyt merkittävästi ennusteet, tuloskasvun maltillistuminen tästä eteenpäin tarkoittaa myös vaatimattomampaa nousupotentiaalia osakekursseille. Suurin riski suotuisan osakemarkkinakehityksen jatkumiselle liittyy inflaation kiihtymiseen ja korkojen nousuun sekä tarjontapuolen pullonkauloihin, kuten logistiikkaongelmiin sekä komponentti- ja työvoimapulaan liittyviin haasteisiin.

 

 S&P500-yhtiöiden Q3-raportointikauden liikevaihto ja tulos vs. analyytikoiden konsensusodotus -valtaosa raportoiduista liikevaihdoista ja tuloksista ylittänyt ennusteet

Lähde: Bloomberg

 

S&P500-yhtiöiden tuloskasvu Q3:lla jälleen huomattavasti odotettua vahvempaa – tuloskasvuennusteet alkavalle talvelle pysyneet lähes ennallaan

Lähde: Bloomberg

 

Euroopassa vahva käänne parempaan – koronaromahduksesta toivuttu

USA:n tapaan myös Euroopassa Q3-tuloskausi on sujunut vahvasti. Kun kolme neljännestä eurooppalaisten BE500-yhtiöiden tuloksista on julkaistu, kaksi kolmannesta yrityksistä on ylittänyt analyytikoiden ennusteet. Tulokset ovat kohonneet noin 40 % vuoden takaisesta. Tämä ylittää kymmenellä prosenttiyksiköllä analyytikoiden ennakkoarviot. Eniten positiivisia tulosyllätyksiä on ollut finanssialalla, teknologiassa ja energiassa. Liikevaihdon osalta analyytikkoennusteet on ylittänyt hieman yli 60 % yhtiöistä. Vuotta aiemmasta BE500-yhtiöiden Q2-liikevaihto on kohonnut keskimäärin 14 %. Tulosjulkistuskauden aikana alkavan talven tuloskasvuennusteita BE500-yhtiöille on hieman nostettu. Vielä elokuussa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskasvuksi povattiin 4-5 %, mutta nyt lukema on lähes tuplasti korkeammalla kahdeksassa prosentissa.

 

Eurooppalaisten BE500-yhtiöiden Q3-raportointikauden liikevaihto ja tulos vs. analyytikoiden konsensusodotus – lähemmäs 2/3 liikevaihdoista ja tuloksista ylittänyt ennusteet

Lähde: Bloomberg

 

Eurooppalaisten BE500-yhtiöiden Q3-tuloskasvu ylittämässä odotukset selvästi – tulosennusteita alkavalle talvelle nostettu lievästi

Lähde: Bloomberg

 

Suomessa tulokset elpyneet muun Euroopan tapaan

Meillä Suomessa hieman runsas 80 % pörssilistatuista yhtiöistä on julkistanut Q3-tuloksensa. Bloombergin keräämien tietojen mukaan tulokset ovat kohonneet noin 55 % vuotta aiemmasta. Tuloksista hieman yli puolet on ylittänyt analyytikoiden konsensusennusteet. Eniten positiivisia tulosyllätyksiä on ollut finanssisektorilla, kulutushyödykkeissä, energiassa, teknologiassa ja materiaaleissa, kuten paperissa, puussa, teräksessä, kaivosteollisuudessa ja kemikaaleissa. Liikevaihdon osalta positiivisia yllätyksiä on ollut noin 40 %. Tuloskauden aikana alkavan talven tuloskasvuennusteita on nostettu reippaasti. Vielä elokuussa Q4-vuotuiseksi tuloskasvuksi ennakoitiin 240 %, mutta nyt lukema on 330 %. Vuoden 2022 alkupuoliskon tuloskasvuennusteet ovat edelleen lievästi miinusmerkkisiä, mutta vähemmän pakkasella kuin vielä elokuisissa ennusteissa.

 

Helsingin pörssin Q3-raportointikauden liikevaihto ja tulos vs. analyytikoiden konsensusodotus – positiivisten tulosyllätysten määrä lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa

Lähde: Bloomberg

 

Helsingin pörssin Q3-tuloskausi ylittämässä odotukset – tulosenusteita ensi talvelle nostettu selvästi

Lähde: Bloomberg

 

Osakemarkkinoiden P/E-arvostukset alas, mutta osakkeissa ei alennusmyyntiä

Vuoden 2021 alkupuoliskon aikana taloudet ja yritysten tulokset ovat elpyneet viime vuoden koronaromahduksesta. Tämä on lohduttanut sijoittajia ja tukenut osakkeiden kurssikehitystä. Hyviä uutisia on kuitenkin jo hinnoiteltu reippaasti osakkeisiin, joten kurssinousun jatkuessa sen kulmakertoimen voidaan vähintäänkin odottaa pienenevän.

Viime vuonna voimakas markkinaelpyminen ja samanaikainen yritysten tulosten lasku johtivat markkinoiden P/E-kertoimien jyrkkään nousuun. Nyttemmin kertoimet ovat laskeneet huippulukemistaan. Olemme tästä huolimatta edelleen tilanteessa, jossa erityisesti USA:n osakemarkkinoiden hinnoittelu suhteessa yhtiöiden tekemiin tuloksiin on korkeahko. Tällä hetkellä USA:ssa S&P500-indeksin P/E-kerroin on rullaavilla 12kk:n tulosennusteilla 22, kun pitkän aikavälin keskiarvo on noin 17. Kerroin on näin ollen 30 % yli pitkän aikavälin keskiarvon. Euroopassa Stoxx600-yhtiöiden P/E-kerroin on sen sijaan palautunut pitkän aikavälin keskiarvoonsa ollen nykyisellään 15. Meillä Suomessa OMX Helsinki Capd-indeksin P/E-kerroin on rullaavilla 12kk:n tulosennusteilla hieman yli 18, kun pitkän aikavälin keskiarvo on 16.

 

Kuva 8: Yritysten tulosten elpymisen myötä osakemarkkinoiden P/E-arvostukset maltillistuneet vuoden 2020 piikistä

Lähde: Bloomberg

 

Osakkeet neutraalissa painossa – USA suosikki

Allokaatiossamme osakkeet jatkavat neutraalissa painossa. Vaikka osakemarkkinat ovat toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevista seikoista ovat mielestämme edelleen voimissaan finanssi- ja rahapolitiikan taloutta tukeva vaikutus sekä talous- ja yritysten tuloskasvun jatkuminen.

Osakeallokaation sisällä näkemyksemme on pysynyt ennallaan koko syksyn. Ylipainotamme USA-sijoituksia. Myös Eurooppa jatkaa lievässä ylipainossa. Kehittyvät markkinat pidämme selvässä alipainossa. Korkopuolella olemme lievässä ylipainossa valtionlainoissa. Valtionlainoissa suosimme eurooppalaisia inflaatiolinkattuja lainoja. Ylipainotamme matalamman luottoluokituksen yrityslainoja ja pidämme korkeamman luottoluokituksen yrityslainat neutraalissa painossa. (Kuva 9)

 

Kuva 9: Front allokaationäkemys 10.11.2021

 

Vesa Engdahl, päästrategi
Front Capital