Front Epsilon XVIII Suomi Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1931874710
Emittent: SGA Societe Generale Acceptance
Emissionsdag: 13.03.2019
Förfallodag: 13.03.2024
Valuta : EUR
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 92.48 %

Historiska värderingar

  • Front Epsilon XVIII Suomi Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Nordea Bank AB
  • Outokumpu Oyj
Datum Nordea Bank AB Outokumpu Oyj %
Startvärden
06.03.2019 81.25 3.58
56.86 3.58
Slutvärden
07.06.2019 68.91 2.66
06.09.2019 64.1 2.91
09.12.2019 69.03 2.73
06.03.2020 72.51 3.12
08.06.2020
07.09.2020
07.12.2020
08.03.2021
07.06.2021
06.09.2021
07.12.2021
07.03.2022
07.06.2022
06.09.2022
07.12.2022
06.03.2023
07.06.2023
06.09.2023
07.12.2023
06.03.2024
68.64 2.85
Förändring sedan start 02.06.2020 66.91 2.85
    17.67 % -20.19 %

Dokument

Final terms.PDF