Front Epsilon XIV Suomi Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: CH0416714894
Emittent: EFG International Finance Ltd
Emissionsdag: 31.05.2018
Förfallodag: 31.05.2023
Valuta : EUR
Köpnotering*:* Indikativt värde 94.28 %

Historiska värderingar

  • Front Epsilon XIV Suomi Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Nordea Bank AB
  • Orion Oyj - Class B
Datum Nordea Bank AB Orion Oyj - Class B %
Startvärden
24.05.2018 86.88 26.61
86.88 26.61
Slutvärden
26.11.2018 82.42 29.73
24.05.2019 70.25 29.98
25.11.2019 69.74 39.79
25.05.2020 59 45.66
24.11.2020
24.05.2021
24.11.2021
24.05.2022
24.11.2022
24.05.2023
70.35 36.29
Förändring sedan start 26.10.2020 70.32 37.96
    -19.06 % 42.65 %

Dokument

Final terms.pdf