Front Epsilon VIII Suomi

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1212158296
Emittent: SGA Societe Generale Acceptance
Emissionsdag: 30.06.2015
Förfallodag: 30.06.2020
Valuta : EUR
Förfallopris: 64.99 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 74.47 %

Historiska värderingar

  • Front Epsilon VIII Suomi
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Kone Oyj
  • Neste Oyj
  • Telia Co AB
Datum Kone Oyj Neste Oyj Telia Co AB %
Startvärden
23.06.2015 37.57 7.61 50.5
37.57 7.61 50.5
Slutvärden
23.06.2016 41.3 10.47 38.26
26.06.2017 46.65 11.51 39
25.06.2018 44.43 21.84 41.49
24.06.2019 51.4 28.87 41.32
23.06.2020
45.95 18.17 40.02
Förändring sedan start 28.05.2020 61.94 36.7 32.82
    64.87 % 382.26 % -35.01 %

Dokument

Lopulliset ehdot.pdf