Susanne Tukia

Kundkapitalförvaltare, anknutet ombud

Anställd på Front sedan år 2017. Susanne arbetade tidigare med back office operationer på Front, och har erfarenhet från finansbranschen sedan 2015.