Kaarle Harju | Front

Kaarle Harju

Kundkapitalförvaltare, anknutet ombud, styrelsemedlem, partner

Anställd på Front sedan år 2006. Kaarle arbetade tidigare som chef på FIM Corporate Finance Ltd, som förvaltare på FIM Asset Management Ltd och som analytiker på ING Barings. Kaarle har samlat erfarenhet inom finansbranschen sedan år 2000.