Eero Lehti | Front

Eero Lehti

Pol. mag., företagare, kommerseråd, Ekon. hedersdoktor

Styrelseordförande på Taloustutkimus AB, styrelsemedlem på TEKES 2002-2013, styrelsemedlem Biohit Abp, styrelseordförande på Kervo Energi AB, styrelseordförande på Eilakaisla AB, styrelseordförande på Fortum Abp, medlem i Yles förvaltningsråd, ordförande på Kervo stadsstyrelse; stadsfullmäktige sedan 1969

Riksdagledamot (Saml.) sedan 2007