Anna Gawdzinski

Back office chef

Anställd på Front sedan år 2009. Anna arbetade tidigare på Evli Bank och Sampo Bank. Anna är ansvarig för avvecklingar och betalningstransaktioner. Anna har samlat erfarenhet inom finansbranschen sedan år 1999.