Anna Gawdzinski | Front

Anna Gawdzinski

Back office chef

Anställd på Front sedan år 2009. Anna arbetade tidigare på Evli Bank och Sampo Bank. Anna har samlat erfarenhet inom finansbranschen sedan år 1999.