Front Strategia- ja Maltillinen rahastojen tuotto-osuuksille vahvistetut tuotot 2016 | Front

Front Strategia- ja Maltillinen rahastojen tuotto-osuuksille vahvistetut tuotot 2016

21.03.2017

Front Varainhoito Oy:n (Rahastoyhtiö) yhtiökokous on vahvistanut kokouksessaan 8.3.2017 Rahastoyhtiön hallituksen esityksen mukaisesti jaettavaksi:

-Front Strategia-rahaston tuotto-osuussarjojen osuuksille 4% tuotto 31.12.2016 NAV-arvosta laskettuna. Osuuskohtaisesti jaettava tuotto on B3-osuussarjan osalta 4.9482 €/osuus ja B5-osuussarjan osalta 4.8868 €/osuus.
-Front Maltillinen-rahaston tuotto-osuussarjojen osuuksille 3% tuotto 31.12.2016 NAV-arvosta laskettuna. Osuuskohtaisesti jaettava tuotto on B1-osuussarjan osalta 3.7817 €/osuus.