Maailmantaloudessa reipas kasvupyrähdys aluillaan | Front

Maailmantaloudessa reipas kasvupyrähdys aluillaan

02.06.2021

Koronapandemia on osoittamassa helpottumisen merkkejä. Tämä pätee erityisesti kehittyneisiin länsimaihin. Rajoitustoimien asteittainen purkaminen, rokotusohjelmien eteneminen ja talouspolitiikan voimakas tuki ovat kohentaneet talouskasvuodotuksia. Ympäri maailmaa talouksiin on syntynyt korona-aikana runsaasti patoutunutta kulutuskysyntää, jonka odotetaan lähtevän nyt purkautumaan. Yksityisestä kulutuksesta onkin tulossa maailmantalouden kasvun veturi vuoden 2021 aikana. Pandemiatilanne suitsii kulutusmahdollisuuksia vielä vuoden alkupuolella, mutta rokotuskattavuuden kasvaessa yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan kiihtyvän tuntuvasti ja kulutuksen kasvun ennakoidaan pysyvän vahvana myös vuonna 2022. 

 

Talouskasvuennusteita nostettu tasaisesti

Maailmantaloutta elvytetään voimakkaasti. Niin valtioiden harjoittama finanssipolitiikka kuin keskuspankkien rahapolitiikkakin on ennätyksellisessä määrin taloutta tukevaa. Samaan aikaan rokotusohjelmien edetessä ja talouden rajoitustoimien poistuessa patoututunut kulutuskysyntä on lähdössä purkautumaan. Tämän siivittämänä maailmantalous on toipumassa nopeasti koronapandemian aiheuttamasta taantumasta. Sitten vuoden alun talouskasvuennusteita kuluvalle vuodelle on nostettu tasaista tahtia. Tällä hetkellä USA:n talouskasvun ennakoidaan yltävän 6,5 %:iin vuonna 2021. Euroalueen kokonaistuotannon odotetaan kohoavan tänä vuonna hieman runsaat 4 %, Kiinan 8,5 % ja koko maailmantalouden 6 %. Ensi vuonna kasvutahdin keskeisissä talouksissa odotetaan hieman tasoittuvan. Globaalisti kokonaistuotannon ennustetaan silti kohoavan noin 4,5 % vuonna 2022, jota voidaan pitää reippaana nousukauden tahtina. Kuluvan vuoden jälkipuoliskolla ja ensi vuonna erityisesti yksityisen kulutuksen odotetaan toimivan talouskasvun ajurina.

 

Keskeisten markkinoiden P/E-arvostukset – erityisesti USA:ssa kertoimet koholla

Lähde: Macrobond

 

Koronavuoden säästöt tukevat kulutusta pandemian laantuessa

Koronan väistyessä kotitalouksien voidaan odottaa ryhtyvän kuluttamaan pandemian aikana kertyneitä säästöjään. Yksityisen kulutuksen ennustetaankin kasvavan tänä ja ensi vuonna kotitalouksien tulojen kasvua nopeammin. Kulutuksen kasvu näkyy jo nyt tavaroiden kulutuksessa. Ravintolapalveluiden, urheilu- ja kulttuuritapahtumiin sekä matkailuun liittyvien palveluiden kasvun odotetaan lähtevän liikkeelle rokotusohjelmien edetessä ja rajoitustoimien poistuessa. Tämän rinnalla maailmanlaajuiset elvytystoimet tukevat kulutusta ja investointeja, joten kokonaiskysynnän kasvu tulee olemaan erittäin vahvaa vähintäänkin seuraavan vuoden tai kahden ajan, mikä on omiaan lisäämään inflaatiopaineita maailmantaloudessa huomattavasti.

Isossa kuvassa on kuitenkin muistettava, että vaikka talous palautuisikin ja kasvaisi nopeasti seuraavat vuodet, pitkän aikavälin trendikasvua rasittavat tekijät eivät ole poistuneet länsitalouksista. Väestön ikääntyminen, alhainen tuottavuuden kasvu ja valtioiden entistäkin suurempi velkaantuminen painavat pitkän aikavälin näkymiä. Tämän takia käsillä onkin kaksi skenaariota, joiden osalta vain aika näyttää, kumpi toteutuu – lyhyen pyrähdyksen jälkeen uudelleen hidastuva talouskasvu ja inflaatio vai inflaation karkaaminen käsistä talouden toipumisen, pitkään jatkuneet elvytyksen ja ”rahan printtaamisen” seurauksena. Tällä hetkellä uskomme kuitenkin, että sijoitussalkusta on juuri nyt hyvä löytyä syklisiä toimialoja sekä inflaation kiihtymisestä ja korkojen noususta hyötyviä yhtiöitä.

 

Allokaatiossa lisätty inflaatiolinkattuja valtionlainoja ja inflaatiosuojaa tarjoavia osakkeita

Osakemarkkinoiden koronaelpyminen on käytännössä jo tapahtunut. Vähintäänkin kaikki ilmiselvät asiat on korjattu pois, eikä osakemarkkinoilla ole enää laajamittaista alennusmyyntiä käynnissä – alelaari on jokseenkin tyhjä! Perinteisillä osakemarkkinoiden arvostusmittareilla tarkasteltuna keskeiset euroalueen markkinat ovat arvostettu jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalle tasolle. USA:ssa kertoimet ovat selvästi koholla. Osakemarkkinoiden nousun jatkuminen edellyttääkin jatkossa ennusteissa olevan talouskasvun kiihtymisen toteutumista ja yritysten tuloskunnon kohentumista. Sijaa suurille pettymyksille ei ole.

Lapiohommilla ja tunkiota huolella tonkimalla saattaa kuitenkin löytyä toimialoja, joilla osakkeiden kehitys ei kuvasta odotuksia talouden normalisoitumisesta. Tällaisia ovat muun muassa ravintolaketjut, hotellioperaattorit, lentoyhtiöt ja muut matkailuun liittyvät yritykset, jotka kärsivät koronasta kaikein pahiten. Myös arvoyhtiöiden ja inflaatiosuojaa tarjoavien yhtiöiden joukossa voinee edelleen olla tarjolla luita, joita kannattaa vielä kaluta.

Inflaatio-odotusten noustessa sijoittajat ovat hakeutuneet osin sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka tarjoavat suojaa yleiseltä hintatason nousulta. Osakemarkkinoilla rotaatiota on tapahtunut kasvuosakkeista arvo-osakkeisiin ja sellaisiin yhtiöihin, jotka toimivat hinnanasettajina ja/tai joilla on vahva hinnoitteluvoima. Nosteessa ovat olleet viimeisen puolen vuoden aikana raaka-ainetuottajat, perusmateriaalit ja kulutushyödykkeet. Omassa osakeallokaatiossamme olemme vähentäneet teknologian ja uuden energian toimialoja. Näiden toimialojen yhtiöillä vuoden 2020 aikana tapahtuneen kovan kurssinousun seurauksena osakkeiden arvostuskertoimet ovat kohonneet korkeiksi. Samaan aikaan olemme siirtäneet painoa maltillisemmilla kertoimilla arvostettuihin arvoyhtiöihin. Inflaatiouhan kasvaessa olemme laittaneet panoksia myös kulutustavaroihin, raaka-ainetuottajiin, terveydenhuoltoon ja infrastruktuurirakentamiseen. Korkoallokaatiossa olemme lisänneet inflaatiolinkattujen eurooppalaisten valtiolainojen painoa.

 

Front Allokaationäkemys 2.6.2021

Vesa Engdahl, päästrategi
Front