Issue | Front

Front Suomi Autocall Puskuri II 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 3 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kolme suomalaista yhtiötä; Nokia Oyj, Wärtsilä Oyj ja Neste Oyj. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti puolivuosittaisena Tarkkailupäivänä, mikäli kunkin osakkeen kurssi on jonain Tarkkailupäivänä ollut vähintään 90% 8.9.2021 määräytyvästä Alkuarvosta. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi 14,4%:n vuotuista korkoa vastaava tuotto. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 9.9.2024 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on ollut jonain Tarkkailupäivänä vähintään 90% Alkuarvosta, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma ja 43,2%:n tuotto; 2. Mikäli viimeisenä Tarkkailupäivänä heikoiten kehittynyt kohdeosake on on laskenut enintään 30%:a verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + 17%:n tuotto; 3. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut yli 30% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan.

Perustiedot

ISIN: XS2347982196
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 15.09.2021
Eräpäivä: 16.09.2024
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 54.58 %

Arvostushistoria

  • Front Suomi Autocall Puskuri II 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Neste Oyj
  • Nokia Oyj
  • Wärtsilä Oyj
Päivämäärä Neste Oyj Nokia Oyj Wärtsilä Oyj %
Alkuarvot
08.09.2021 54.38 5.05 11.67
54.38 5.05 11.67
Loppuarvot
08.03.2022 34.11 4.32 9.3 14.4
08.09.2022 47.17 5.01 7.94 14.4
08.03.2023
08.09.2023
08.03.2024
09.09.2024
40.64 4.66 8.62
Muutos alusta 30.09.2022 44.8 4.42 6.58
    -17.62 % -12.47 % -43.57 %

Dokumentit

Lopulliset ehdot.pdf