Issue | Front

Front Suomi Autocall Puskuri II 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 3 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kolme suomalaista yhtiötä; Nokia Oyj, Wärtsilä Oyj ja Neste Oyj. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti puolivuosittaisena Tarkkailupäivänä, mikäli kunkin osakkeen kurssi on jonain Tarkkailupäivänä ollut vähintään 90% 8.9.2021 määräytyvästä Alkuarvosta. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi 14,4%:n vuotuista korkoa vastaava tuotto. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 9.9.2024 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on ollut jonain Tarkkailupäivänä vähintään 90% Alkuarvosta, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma ja 43,2%:n tuotto; 2. Mikäli viimeisenä Tarkkailupäivänä heikoiten kehittynyt kohdeosake on on laskenut enintään 30%:a verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + 17%:n tuotto; 3. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut yli 30% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan.

Perustiedot

ISIN: XS2347982196
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 15.09.2021
Eräpäivä: 16.09.2024
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 74.76 %

Arvostushistoria

  • Front Suomi Autocall Puskuri II 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Neste Oyj
  • Nokia Oyj
  • Wärtsilä Oyj
Päivämäärä Neste Oyj Nokia Oyj Wärtsilä Oyj %
Alkuarvot
08.09.2021 54.38 5.05 11.67
54.38 5.05 11.67
Loppuarvot
08.03.2022 34.11 4.32 9.3 14.4
08.09.2022 47.17 5.01 7.94 14.4
08.03.2023
08.09.2023
08.03.2024
09.09.2024
Muutos alusta 31.01.2023 43.83 4.35 8.72
    -19.4 % -13.83 % -25.25 %

Dokumentit

Lopulliset ehdot.pdf