Front Orionis Puskuri USD VI Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy Markit CDX HY S30 -indeksin 100 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 14,10 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 15 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa 10 % per yhtiö. Sijoitus on USD-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1806329725
Liikkeeseenlaskija: Danske Bank
Liikkeeseenlaskupäivä: 02.05.2018
Eräpäivä: 15.07.2023
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 4
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 94.88 %

Arvostushistoria

  • Front Orionis Puskuri USD VI Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
09.07.2019 14.1 %
09.07.2020
09.07.2021
11.07.2022
10.07.2023

Dokumentit

Final terms.pdf
Luottovastuutapahtumat.pdf