Front Orionis Puskuri USD III Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy Markit CDX HY S28 -indeksin 100 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 10,1 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 15 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa 10 % per yhtiö. Sijoitus on USD-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1678626323
Liikkeeseenlaskija: SEB Skandinaviska Enskilda Banken
Liikkeeseenlaskupäivä: 28.09.2017
Eräpäivä: 11.07.2022
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 6
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 44.75 %

Arvostushistoria

  • Front Orionis Puskuri USD III Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
09.07.2018 10.1 %
09.07.2019 10.1 %
09.07.2020
09.07.2021
11.07.2022

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Final terms.pdf