Front Kajam USD Luottokori

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S22 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 6,55 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 % ja laskee aina n. 1,33 % erillisessä viiteyhtössä toteutuvasta luottovastuutapahtumasta. Sijoitus on dollarimääräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1127961420
Liikkeeseenlaskija: Danske Bank
Liikkeeseenlaskupäivä: 07.11.2014
Eräpäivä: 15.01.2020
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 8
Erääntymishinta: 89.33 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 89.33 %

Arvostushistoria

  • Front Kajam USD Luottokori
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • iTraxx Crossover s22
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
11.01.2016 6.55 %
09.01.2017 6.55 %
09.01.2018 6.55 %
09.01.2019 6.55 %
09.01.2020 6.55 %

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Lopulliset ehdot.pdf