Front Kajam Puskuri VIII Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S31 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 8,5 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 9 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa n. 11,1 % per yhtiö.

Perustiedot

ISIN: XS2010452741
Liikkeeseenlaskija: SEB Skandinaviska Enskilda Banken
Liikkeeseenlaskupäivä: 13.09.2019
Eräpäivä: 09.07.2024
Valuutta : EUR
Luottovastuutapahtumat: 1
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 58.81 %

Arvostushistoria

  • Front Kajam Puskuri VIII Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Itraxx Crossover Generic 5Y Spread
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
09.07.2020
09.07.2021
09.07.2022
09.07.2023
09.07.2024

Luottovastuutapahtumat

Yhtiö Ajankohta
Thomas Cook Group Plc 09/2019

Dokumentit

Final terms.pdf