Issue | Front

Front Kajam Puskuri VIII Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S31 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 8,5 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 9 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa n. 11,1 % per yhtiö.

Perustiedot

ISIN: XS2010452741
Liikkeeseenlaskija: SEB Skandinaviska Enskilda Banken
Liikkeeseenlaskupäivä: 13.09.2019
Eräpäivä: 09.07.2024
Valuutta : EUR
Luottovastuutapahtumat: 5
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 81.51 %

Arvostushistoria

  • Front Kajam Puskuri VIII Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • ITRX XOVER CDSI S31 5Y Corp
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
09.07.2020 8.5 %
09.07.2021 8.5 %
09.07.2022 8.5 %
09.07.2023
09.07.2024

Luottovastuutapahtumat

Yhtiö Ajankohta
Thomas Cook Group Plc 09/2019
Matala Finance PLC 08/2020
HEMA Bondco I B.V. 08/2020
Pizzaexpress Financing 1 PLC 09/2020
Selecta Group B.V. 10/2020

Dokumentit

Final terms.pdf