Issue | Front

Suomi Laatuyhtiöt Autocall 2021

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS2379030641
Emittent: SGA Societe Generale Acceptance
Emissionsdag: 03.11.2021
Förfallodag: 04.11.2024
Valuta : EUR
Köpnotering*:* Indikativt värde 84.19 %

Historiska värderingar

  • Suomi Laatuyhtiöt Autocall 2021
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Kone Oyj
  • NESTE OYJ
  • UPM-KYMMENE OYJ
Datum Kone Oyj NESTE OYJ UPM-KYMMENE OYJ
Startvärden
27.10.2021 58.8 48.94 31.32
58.8 48.94 31.32
Slutvärden
27.04.2022 45.5 43.9 33.21
27.07.2022 42.91 44.75 29.93
27.10.2022 41.5 45.46 35.4
27.01.2023 51.3 45.61 33.22
27.04.2023
27.07.2023
27.10.2023
29.01.2024
29.04.2024
29.07.2024
28.10.2024
Förändring sedan start 30.01.2023 50.12 44.39 33.25
    -14.76 % -9.3 % 6.16 %

Dokument

Term sheet_XS2379030641.pdf