Issue | Front

Front Propus Pankki

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: CH0340814075
Emittent: Notenstein Finance
Emissionsdag: 16.12.2016
Förfallodag: 16.12.2021
Valuta : EUR
Köpnotering*:* Indikativt värde 76.18 %

Historiska värderingar

  • Front Propus Pankki
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Euro Stoxx Banks Index
Datum Euro Stoxx Banks Index
Startvärden
07.12.2016 114.6
114.6
Slutvärden
07.12.2021
Förändring sedan start 21.01.2021 75.65
    -33.99 %

Dokument

Lopulliset ehdot.pdf