Issue | Front

Front Pohjoismaat Luottokori II 2021

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1060174254
Emittent: SEB Skandinaviska Enskilda Banken
Emissionsdag: 27.05.2014
Förfallodag: 09.07.2021
Valuta : EUR
Kredithändelser:
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 94.44 %

Historiska värderingar

  • Front Pohjoismaat Luottokori II 2021
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Metsä Board 7Y CDS
  • Stena 7Y CDS
  • Stora Enso 7Y CDS
  • UPM-Kymmene 7Y CDS
  • Euribor 3m
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
09.10.2014 5.65 %
09.01.2015 5.65 %
09.04.2015 5.65 %
09.07.2015 5.65 %
09.10.2015 5.65 %
09.01.2016 5.65 %
09.04.2016 5.65 %
09.07.2016 5.65 %
09.10.2016 5.65 %
09.01.2017 5.65 %
09.04.2017 5.65 %
09.07.2017 5.65 %
09.10.2017 2.42 %
09.01.2018 2.42 %
09.04.2018 2.42 %
09.07.2018 2.42 %
09.10.2018 2.43 %
09.01.2019 2.43 %
09.04.2019 2.44 %
09.07.2019 2.44 %
09.10.2019 2.75 %
09.01.2020 2.75 %
09.04.2020 2.75 %
09.07.2020 2.75 %
09.10.2020 2.75 %
09.01.2021 2.75 %
09.04.2021
09.07.2021

Dokument

Lopulliset ehdot.pdf