Issue | Front

Front Pohjoismaat Luottokori 2021

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1047119364
Emittent: SEB Skandinaviska Enskilda Banken
Emissionsdag: 22.04.2014
Förfallodag: 09.07.2021
Valuta : EUR
Kredithändelser:
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 95 %

Historiska värderingar

  • Front Pohjoismaat Luottokori 2021
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Metsä Board 7Y CDS
  • Stena 7Y CDS
  • Stora Enso 7Y CDS
  • UPM-Kymmene 7Y CDS
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
09.07.2015 5.55 %
11.07.2016 5.55 %
10.07.2017 5.55 %
09.07.2018 5.55 %
09.07.2019 5.55 %
09.07.2020 5.55 %
09.07.2021

Dokument

Lopulliset ehdot.pdf