Issue | Front

Front Orionis Puskuri USD X Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1937050497
Emittent: SEB Skandinaviska Enskilda Banken
Emissionsdag: 08.02.2019
Förfallodag: 09.01.2024
Valuta : USD
Kredithändelser: 12
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 93.61 %

Historiska värderingar

  • Front Orionis Puskuri USD X Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
09.01.2020 9 %
09.01.2021 9 %
09.01.2022 9 %
09.01.2023 9 %
09.01.2024

Kredithändelser

Företaget Datum
Windstream Services LLC 02/2019
Weatherford International Ltd. 07/2019
The McClatchy Company 02/2020
Whiting Petroleum Corporation 04/2020
Frontier Communications Corporation 04/2020
Diamond Offshore drilling Inc 04/2020
The Neiman Marcus Group LLC 05/2020
J. C. Penney Company, Inc 05/2020
The Hertz Corporation 05/2020
California Resources Corporation 06/2020
Chesapeake Energy Corporation 06/2020
Talen Energy Supply, LLC 05/2022

Dokument

Final terms.pdf